NFsec Logo

Informatyka śledcza jako element reakcji na incydenty

16/10/2009 w Hakin9 & Linux+ Brak komentarzy.

Z

arządzanie incydentem (Incident Response – IR) jest jedną z trudniejszych problematyk związanych z bezpieczeństwem informacji, szczególnie w dużych organizacjach. Zapanowanie nad problemem jest często skomplikowane, czasochłonne i tym trudniejsze, im większe są rozmiary incydentu. Występują również problemy z określeniem jego skali.
[ czytaj całość… ]