NFsec Logo

Hakowanienie sieci WiFi

05/09/2009 w Magazyny Możliwość komentowania Hakowanienie sieci WiFi została wyłączona

P

ierwsze ustandaryzowanie rozwiązań połączeń bezprzewodowych pojawiło się w roku 1997 – oznaczone IEEE 802.11. Od tego czasu pojawiały się nowe rozwiązania technologiczne, które systematycznie były standaryzowane.
[ czytaj całość… ]