NFsec Logo

Niektóre paczki z Ubuntu nie mają wszystkich łatek bezpieczeństwa

15/11/2023 (4 tygodnie temu) w Bezpieczeństwo Możliwość komentowania Niektóre paczki z Ubuntu nie mają wszystkich łatek bezpieczeństwa została wyłączona

I

taka jest brzydka prawda. W serwisie IntelTechniques został opublikowany tekst ostrzegający swoich czytelników i użytkowników systemu Ubuntu przed subskrybowaniem usługi Ubuntu Pro. Powierzchowne użytkowanie tego systemu doprowadziło redakcję do fałszywego przekonania, że standardowe oprogramowanie zainstalowane przy użyciu polecenia apt jest “aktualne” i “bezpieczne” pomimo wyświetlania ostrzeżeń dotyczących o dostępnych pakietach aktualizujących ich bezpieczeństwo. Cytat z ich publikacji:

[Wyszczególnione pakiety Ubuntu] “w dostępnej wersji” to dokładnie ten sam produkt, co aktualnie zainstalowane oprogramowanie. Ta aktualizacja nic nie wnosi.

Do całej dyskusji, która rozwinęła się w serwisie HackerNews odniósł się jeden z programistów o imieniu Alex tłumacząc, że to stwierdzenie odzwierciedla szersze nieporozumienie dotyczące aktualnego zarządzania pakietami w systemie Ubuntu. W skrócie można powiedzieć, że problem pojawia się, gdy włączymy repozytorium universe w dystrybucji typu LTS (Long Term Support – typ specjalnych wydań systemu Ubuntu o przedłużonym okresie wsparcia), co może narazić nas na problemy związane z bezpieczeństwem chyba, że jesteśmy zainteresowani subskrypcją usługi “Pro”.
[ czytaj całość… ]

YARAify – centralny hub do skanowania i tropienia szkodliwych plików przy użyciu reguł YARA

30/06/2022 w Bezpieczeństwo Możliwość komentowania YARAify – centralny hub do skanowania i tropienia szkodliwych plików przy użyciu reguł YARA została wyłączona

G

rupa badaczy bezpieczeństwa z Abuse (projekt Instytutu Bezpieczeństwa i Inżynierii Cybernetycznej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bernie w Szwajcarii) oraz ThreatFox uruchomiła nowy hub do skanowania i polowania na złośliwe pliki. To defensywne narzędzie – nazwane YARAify zostało zaprojektowane do skanowania podejrzanych plików w oparciu o duże repozytorium reguł YARA. Według założyciela Romana Hüssy’ego, reguły YARA są potężne, ale trudne w utrzymaniu. Na przykład: reguły są rozproszone po różnych platformach, firmach i repozytoriach git prywatnych badaczy, i nie ma prostego sposobu na ich współdzielenie. Dlatego platforma umożliwia:

  • Integrację wszystkich publicznych i niepublicznych reguł YARA z Malpedii,
  • Łatwy sposób na rozpakowanie plików wykonywalnych PE (Portable Executable) za pomocą jednego kliknięcia,
  • Skanowanie wszystkich plików używając otwartych i komercyjnych sygnatur ClamAV,
  • Łatwy i uporządkowany sposób dzielenia się regułami YARA ze społecznością,
  • Konfigurowanie klasyfikacji TLP (ang. Traffic Light Protocol), aby umożliwić korzystanie z reguł YARA w celu wyszukiwania zagrożeń bez oglądania zawartości samych reguł,
  • Otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną lub pushover w przypadku pasujących reguł YARA, sygnatur ClamAV, imphaszy i wielu innych,
  • Użycie API, które pozwala na wykorzystanie możliwości YARAify w sposób zautomatyzowany.

Więcej informacji: YARAify