NFsec Logo

Ograniczona konsola dla administratora

27/12/2009 w Bezpieczeństwo Możliwość komentowania Ograniczona konsola dla administratora została wyłączona

Z

azwyczaj nie ma potrzeby wchodzenia bezpośrednio z konsoli na konto root. Na naszej maszynie pracujemy korzystając z konta zwykłego użytkownika, i przełączamy się na konto administratora dopiero wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba – wtedy zazwyczaj korzystamy z polecenia “su” lub “sudo“.
[ czytaj całość… ]

Zasady logowania do systemu

19/07/2009 w Bezpieczeństwo Możliwość komentowania Zasady logowania do systemu została wyłączona

L

ogin jest programem, który nawiązuje nowe sesję z systemem w celu dopuszczenia użytkownika do jego konta shell. Stan gotowości tego programu możemy rozpoznać po znaku zachęty “login: ” wyświetlanym na naszym aktualnym terminalu. Wtedy jesteśmy w stanie podać nasz login oraz po pojawieniu się znaku zachęty “Password: ” nasze hasło (w trakcie wpisywania hasła opcja ukazywania – echo jest wyłączona lub ukazywane są znaki “*” – w zależności od konfiguracji systemu).
[ czytaj całość… ]