NFsec Logo

Nagrywanie sesji SSH do pliku

26/01/2013 w CmdLineFu Brak komentarzy.

Wszystkie polecenia oraz ich komunikaty wyjściowe zostaną zapisane do pliku srv_session.txt:

ssh login@server.com | tee -a srv_session.txt