NFsec Logo

Usuwanie spacji z zmiennych w bash

23/02/2013 w Hacks & Scripts Możliwość komentowania Usuwanie spacji z zmiennych w bash została wyłączona

Usuwanie początkowych / “wiodących” spacji z zmiennej:

ZMIENNA="${ZMIENNA#"${ZMIENNA%%[![:space:]]*}"}"

Usuwanie końcowych / “wleczących” spacji z zmiennej:

ZMIENNA="${ZMIENNA%"${ZMIENNA##*[![:space:]]}"}"

Więcej informacji: man bash