NFsec Logo

Czyszczenie systemu z kontenerów docker

14/10/2022 w CmdLineFu Możliwość komentowania Czyszczenie systemu z kontenerów docker została wyłączona

alias containerstorm='docker stop $(docker ps -aq) && docker rm $(docker ps -aq) && docker rmi $(docker images -q)'