NFsec Logo

Hakowanienie sieci WiFi

05/09/2009 w Hakin9 & Linux+ Brak komentarzy.

P

ierwsze ustandaryzowanie rozwiązań połączeń bezprzewodowych pojawiło się w roku 1997 – oznaczone IEEE 802.11. Od tego czasu pojawiały się nowe rozwiązania technologiczne, które systematycznie były standaryzowane.
[ czytaj całość… ]

Bezpieczeństwo Wi-Fi – WEP, WPA i WPA2

16/08/2009 w Hakin9 & Linux+ Brak komentarzy.

W

i-Fi, czyli Wireless Fidelity, jest obecnie jedną z wiodących technologii bezprzewodowych, a jej obsługa pojawia się w coraz to nowych urządzeniach: laptopach, palmtopach, telefonach komórkowych. Często pomijanym aspektem konfiguracji Wi-Fi pozostaje, niestety, bezpieczeństwo. W tym artykule przyjrzymy się zabezpieczeniom, jakie oferują dostępne implementacje Wi-Fi.
[ czytaj całość… ]