NFsec Logo

Znajdź wszystkie puste linki w systemie

08/10/2012 w CmdLineFu Brak komentarzy.

Znajdź puste linki w systemie – od katalogu root / – osiem poziomów wgłąb:

find -L / -maxdepth 8 -type l

Znajdź puste linki w systemie oraz wskaż ich docelowe obiekty:

find -L / -maxdepth 8 -type l -exec ls -al {} \;