NFsec Logo

Dopalenie karty ATI Radeon Mobility 7500

08/02/2008 w Techblog Brak komentarzy.

P

rzy standardowym odpaleniu polecenia xorgsetup w Slackware zostaną przypisane tej karcie standardowe ustawienia bez jej akceleracji oraz poprawy wydajności. W celu naprawy tego błędu wystarczy dopisanie paru opcji poprawiających standardowe parametry.
[ czytaj całość… ]