NFsec Logo

Dopalenie karty ATI Radeon Mobility 7500

08/02/2008 w Techblog Brak komentarzy.  (artykuł nr 38, ilość słów: 455)

P

rzy standardowym odpaleniu polecenia xorgsetup w Slackware zostaną przypisane tej karcie standardowe ustawienia bez jej akceleracji oraz poprawy wydajności. W celu naprawy tego błędu wystarczy dopisanie paru opcji poprawiających standardowe parametry.

W tym celu należy edytować plik /etc/X11/xorg.conf i przejść do sekcji urządzenia karty graficznej, oznaczonej wybranym identyfikatorem:

Section "Device"
    Identifier  "Card0"
    Driver    "radeon"
    VendorName  "ATI Technologies Inc"
    BoardName  "Radeon Mobility M7 LW [Radeon Mobility 7500]"
    BusID    "PCI:1:0:0"
    Option    "AGPSize" "16"
    Option    "AGPMode" "4"
    Option    "AGPFastWrite" "true"
    Option    "RenderAccel" "on"
    Option    "EnablePageFlip" "true"
    Option    "ColorTiling" "true"
    Option    "DynamicsClocks" "true"
    Option    "XAANoOffScreenPixmaps" "true"
    Option    "DRI" "true"
EndSection

Pierwszą zmianą jest zmiana sterownika z ati na radeon. Następnie definiujemy by magistrala AGP pracowała z szybkością 4x, a nie 1x (AGPMode). Kolejna opcja (AGPFastWrite) przyspiesza, co nie co działanie karty, poprzez szybszy zapis, ale powoduje także małą zdestabilizację systemu. Przy pomocy EnablePageFlip przyśpieszamy ilość FPS. Odblokowanie ColorTiling jest całkowicie bezpieczne. Niektórzy zanotowali wzrost wydajności kiedy odblokowali je przez xorg.conf. Opcja XAANoOffscreenPixmaps jest wymagana dla AIGLX. Akcelerację 3D – Direct Rendering Infrastructure, czyli Infrastruktura Bezpośredniego Odtwarzania, znana jako DRI włączamy poprzez opcję DRI. Musimy także ustalić odpowiedni tryb dla tej opcji:

Section "DRI"
    Group  "video"
    Mode   0666
EndSection

Po wprowadzeniu zmian i odpaleniu serwera X, sprawdzamy czy zmiany odniosły skutek:

$ glxinfo | grep AGP
OpenGL renderer string: Mesa DRI Radeon 20061018 AGP 4x x86/MMX/SSE2 TCL
$ glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes

Program glxgears daje wyniki ponad 1600 FPS dla rozdzielczości 1024×768 oraz ponad 1300 FPS dla rozdzielczości 1400×1050 i palety 24 bitowej.

Więcej informacji: Compiz dla ATI, DRI Wiki

Kategorie K a t e g o r i e : Techblog

Tagi T a g i : , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.