NFsec Logo

Netcat shell zabezpieczony hasłem

19/06/2014 w Hacks & Scripts Brak komentarzy.  (artykuł nr 452, ilość słów: 68)

Prosty skrypt autorstwa Vittorio Milazzo ukazujący sposób przyznania powłoki za pomocą netcat dopiero po podaniu hasła:

#!/bin/bash
ncpassword () {
NC="/bin/netcat"
PORT="999"
PASSWORD="123456"
SHELL="/bin/bash"

echo -n "Enter password: "

stty -echo
read  mypass
stty echo

if [ ${mypass} = $PASSWORD ]
  then
    echo "Access granted...start netcat shell on port $PORT"
    while true; do $NC -l -p $PORT -e $SHELL; done
  else
    echo "Incorrect Password"
fi
}

ncpassword
sh $0

Kategorie K a t e g o r i e : Hacks & Scripts

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.