NFsec Logo

Truflowy wieprzek na klucze – TruffleHog v3

13/04/2022 w Pen Test Brak komentarzy.  (artykuł nr 815, ilość słów: 340)

P

ierwszy raz z truflową świnką ryjącą za poszukiwaniem kluczy mogliśmy spotkać się w Oh Shit, Git?!. Najnowsza, trzecia wersja została zupełnie przepisana w języku Go. Dodano do niej obsługę ponad 600 typów kluczy zwiększając tym samym zdolność tego narzędzia do polowania na wycieki danych uwierzytelniających. W dodatku detektory te obsługują aktywną weryfikację z odpowiednimi interfejsami API. Ujawnione dane uwierzytelniające, w tym pary tajnych kluczy, stanowią poważny problem cyberbezpieczeństwa. Klucze mogą być nadużywane do włamywania się do sieci korporacyjnych, często bardziej potajemnie i przez dłuższy czas niż wykorzystywanie luk w popularnym oprogramowaniu.

Co oznacza aktywna weryfikacja znalezionych kluczy? W przypadku każdego wykrytego potencjalnego poświadczenia została skrupulatnie wdrożona weryfikacja programowa względem interfejsu API. Jeśli program uzna, że klucz należy do AWS sprawdzi go w AWS, jeśli do AbuseIPDB sprawdzi go w AbuseIPDB itd.. Dzięki takiej weryfikacji można wyeliminować fałszywe alarmy dla znalezionych artefaktów. Na przykład detektor poświadczeń AWS wykonuje wywołanie API GetCallerIdentity względem interfejsu API AWS, aby sprawdzić, czy poświadczenie AWS jest aktywne. Kod cały czas jest dostępny jako projekt open source, a jego uruchomienie ogranicza się do wydania poleceń (zakładając, że posiadamy już kompilator Go):

git clone https://github.com/trufflesecurity/trufflehog.git
cd trufflehog/
go mod download
CGO_ENABLED=0 go build -a -o trufflehog main.go
./trufflehog --help
$ ./trufflehog git https://github.com/trufflesecurity/test_keys.git

🐷🔑🐷  TruffleHog. Unearth your secrets. 🐷🔑🐷

Found verified result 🐷🔑
Detector Type: AWS
Raw result: AKIAYVP4CIPPERUVIFXG
Commit: 4c9d01404853a6e7f105c94a160fd1ef57842634
File: keys
Email: dxa4481@rit.edu
Repository: https://github.com/trufflesecurity/test_keys.git
Timestamp: 2022-02-15 15:13:21 -0800 -0800
Line: 8

Found verified result 🐷🔑
Detector Type: PrivateKey
Raw result: -----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAACmFlczI1Ni1jdHIAAAAGYmNyeXB0AAAAGAAAABAjNIZuun
xgLkM8KuzfmQuRAAAAEAAAAAEAAAGXAAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDe3Al0EMPz
utVNk5DixaYrGMK56RqUoqGBinke6SWVWmqom1lBcJWzor6HlnMRPPr7YCEsJKL4IpuVwu
inRa5kdtNTyM7yyQTSR2xXCS0fUItNuq8pUktsH8VUggpMeew8hJv7rFA7tnIg3UXCl6iF
OLZKbDA5aa24idpcD8b1I9/RzTOB1fu0of5xd9vgODzGw5JvHQSJ0FaA42aNBMGwrDhDB3
sgnRNdWf6NNIh8KpXXMKJADf3klsyn6He8L2bPMp8a4wwys2YB35p5zQ0JURovsdewlOxH
NT7eP19eVf4dCreibxUmRUaob5DEoHEk8WrxjKWIYUuLeD6AfcW6oXyRU2Yy8Vrt6SqFl5
WAi47VMFTkDZYS/eCvG53q9UBHpCj7Qvb0vSkCZXBvBIhlw193F3PX4WvO1IXsMwvQ1D1X
lmomsItbqM0cJyKw6LU18QWiBHvE7BqcphaoL5E08W2ATTSRIMCp6rt4rptM7KyGK8rc6W
UYrCnWt6KlCA8AAAWQXk+lVx6bH5itIKKYmQr6cR/5xtZ2GHAxnYtvlW3xnGhU0MHv+lJ2
uoWlT2RXE5pdMUQj7rNWAMqkwifSKZs9wBfYeo1TaFDmC3nW7yHSN3XTuO78mPIW5JyvmE
Rj5qjsUn7fNmzECoAxnVERhwnF3KqUBEPzIAc6/7v/na9NTiiGaJPco9lvCoPWbVLN08WG
SuyU+0x5zc3ebzuPcYqu5/c5nmiGxhALrIhjIS0OV1mtAAFhvdMjMIHOijOzSKVCC7rRk5
kG9EMLNvOn/DUVSRHamw5gs2V3V+Zq2g5nYWfgq8aDSTB8XlIzOj1cz3HwfN6pfSNQ/3Qe
wOQfWfTWdO+JSL8aoBN5Wg8tDbgmvmbFrINsJfFfSm0wZgcHhC7Ul4U3v4c8PoNdK9HXwi
TKKzJ9nxLYb+vDh50cnkseu2gt0KwVpjIorxEqeK755mKPao3JmOMr6uFTQsb+g+ZNgPwl
nRHA4Igx+zADFj3twldnKIiRpBQ5J4acur3uQ+saanBTXgul1TiFiUGT2cnz+IiCsdPovg
TAMt868W5LmzpfH4Cy54JtaRC4/UuMnkTGbWgutVDnWj2stOAzsQ1YmhH5igUmc94mUL+W
8vQDCKpeI8n+quDS9zxTvy4L4H5Iz7OZlh0h6N13BDvCYXKcNF/ugkfxZbu8mZsZQQzXNR
wOrEtKoHc4AnXYNzsuHEoEyLyJxGfFRDSTLbyN9wFOS/c0k9Gjte+kQRZjBVGORE5sN6X3
akUnTF76RhbEc+LamrwM1h5340bwosRbR8I+UrsQdFfJBEj1ZSyMRJlMkFUNi6blt7bhyx
ea+Pm2A614nlYUBjw2KKzzn8N/0H2NpJjIptvDsbrx3BS/rKwOeJwavRrGnIlEzuAag4vx
Zb2TPVta45uz7fQP5IBl83b0BJKI5Zv/fniUeLI78W/UsZqb64YQbfRyBzFtI1T/SsCi0B
e0EyKMzbxtSceT1Mb8eJiVIq04Xpwez9fIUt5rSedZD8KPq8P6s0cGsR7Qmw6eXZ/dBR/a
s5vPhfIUmQawmnwAVuWNRdQQ79jUBSn5M+ZRVVTgEG+vFyvxr/bZqOo1JCoq5BmQhLWGRJ
Dk9TolbeFIVFrkuXkcu99a079ux7XSkON64oPzHrcsEzjPA1GPqs9CGBSO16wq/nI3zg+E
kcOCaurc9yHJJPwduem0+8WLX3WoGNfQRKurtQze2ppy8KarEtDhDd96sKkhYaqOg3GOX8
Yx827L4vuWSJSIqKuO2kH6kOCMUNO16piv0z/8u3CJxOGh9+4FZIop81fiFTKLhV3/gwLm
fzFY++KIZrLfZcUjzd80NNEja69F452Eb9HrI5BurN/PznDEi9bzM598Y7beyl4/kd4R2e
S7SW9/LOrGw5UgxtiU+kV8nPz1PdgxO4sRlnntSBEwkQBzMkLOpq2h2BuJ2TlMP/TWuwLQ
sDkv1Yk1pD0roGmtMzbujnURGxqRJ8gUmuIot4hpfyRSssvnRQQZ3lQCQCwHiE+HJxXWf5
c58zOMjW7o21tI8e13uUnbRoQVJM9XYqk1usPXIkYPYL9uOw3AW/Zn+cnDrsXvTK9ZxgGD
/90b1BNwVqMlUK+QggHNwl5qD8eoXK5cDvav66te+E+V7FYFQ06w3tytRVz8SjoaiChN02
muIjvl6G7Hoj1hObM2t/ZheN1EShS11z868hhS6Mx7GvIdtkXuvdiBYMiBLOshJQxB8Mzx
iug9W+Di3upLf0UMC1TqADGphsIHRU7RbmHQ8Rwp7dogswmDfpRSapPt9p0D+6Ad5VBzi3
f3BPXj76UBLMEJCrZR1P28vnAA7AyNHaLvMPlWDMG5v3V/UV+ugyFcoBAOyjiQgYST8F3e
Hx7UPVlTK8dyvk1Z+Yw0nrfNClI=
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
Commit: 4c9d01404853a6e7f105c94a160fd1ef57842634
File: keys
Email: dxa4481@rit.edu
Repository: https://github.com/trufflesecurity/test_keys.git
Timestamp: 2022-02-15 15:13:21 -0800 -0800
Line: 8

Przepuszczając narzędzie przez większe repozytorium kodu można zauważyć kilka znaczących ulepszeń szybkości działania skanera. Warto wspomnieć, że wszystkie detektory sprawdzają teraz dane za pomocą porównań ciągów znaków, które działają nieco szybciej niż wyrażenia regularne. A jeśli brakuje nam jakiegoś detektora lub widzimy sposób na ulepszenie istniejącego – nie ma problemu, aby w ramach kontrybucji do otwartego projektu to nadrobić. Program ten nie tylko może posłużyć do audytu już istniejących repozytoriów, ale także jako sprawdzacz podczas zatwierdzania zmian w drzewie kodu.

Więcej informacji: Introducing TruffleHog v3

Kategorie K a t e g o r i e : Pen Test

Tagi T a g i : , , , , , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.