NFsec Logo

Nie usuwaj tych logów! — Wyzeruj je.

19/10/2011 w Administracja 1 komentarz.  (artykuł nr 331, ilość słów: 78)

W

wielu przypadkach niektóre pliki logów systemowych podczas różnych testów najlepiej, jeśli zostaną wyczyszczone. Usuwanie ich i tworzenie od nowa pociąga za sobą takie czynności jak sklonowanie uprawnień, własności i atrybutów. Sposobem, aby zamienić te wszystkie kroki na jeden wystarczy wyzerować zawartość pliku (przykłady na powłoce bash):

  • Najdłuższy: # cat /dev/null > dziennik.log
  • Krótszy: # echo -n > dziennik.log
  • Najkrótszy: # > dziennik.log

W ten sposób zachowane zostają wszystkie atrybuty, uprawnienia i własności, a zawartość pliku znika.

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , , , , ,

1 komentarz.

  1. Jeśli do danego dziennika zapisywane są ciągle dane najlepiej wykorzystać polecenie: truncate -s 0 plik.txt, które spowoduje natychmiastowe wyzerowanie pliku.