NFsec Logo

Plesk spamd children limit

28/11/2011 w Administracja, Debug Brak komentarzy.  (artykuł nr 333, ilość słów: 151)

U

stawienia panelu Plesk ograniczają ilość procesów programu SpamAssassin standardowo do 5. W przypadku większej ilości wiadomości e-mail jednocześnie wpływających do serwera może to spowodować szybkie wyczerpanie się dostępnej puli. Od wersji 8.1 panelu ustawienia te są przetrzymywane w bazie danych MySQL (wcześniej był to parametr SPAMASSASSIN_MAX_CHILDREN ustawiany w pliku /etc/psa/psa.conf). W celu sprawdzenia aktualnie ustawionej wartości wystarczy wydać polecenie:

mysql -u admin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow` psa -e "select * from misc where param='spamfilter_max_children'"

Co powinno zwrócić wynik:

+-------------------------+-----+
| param                   | val |
+-------------------------+-----+
| spamfilter_max_children | 5   |
+-------------------------+-----+

W celu dokonania zmiany na wyższą wartość (25) wystarczy wydać polecenie:

mysql -u admin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow` psa -e "update psa.misc set val='25' where param='spamfilter_max_children'"

Oraz zrestartować spamassassin zarządzanego przez panel Plesk:

/etc/init.d/psa-spamassassin restart

Więcej informacji: Parallels Plesk Panel Knowledge Base

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja, Debug

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.