NFsec Logo

Mała optymalizacja tabel MySQL

31/05/2009 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 57, ilość słów: 595)

P

olecenie MySQL optimize table w niektórych warunkach może efektywnie „zdefragmentować” tabele bazy. Szczególnie komenda ta przydaje się w przypadku baz, które są często aktualizowane i/lub ich elementy usuwane. Dla przykładu posiadamy tabelę o nazwie „articles”, która posiada tysiące wierszy, które są często dokładane, aktualizowane oraz usuwane. Z poniższego opisu tabeli można zobaczyć, że zawiera ona typy danych kolumn różnej długości:

mysql> desc articles;
+----------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+----------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| content    | text     | NO  |   | NULL  |        |
| author_id   | int(11)   | YES |   | NULL  |        |
| article_title | varchar(120) | YES |   | NULL  |        |
| article_hash  | int(11)   | YES |   | NULL  |        |
+----------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.00 sec)

Jeśli spojrzymy na zajętość tabeli na dysku – graniczy ona z rozmiarem 190 MB. Jeśli dokonamy zapytania na kolumnie tabeli „article_title”, która jest zaindeksowana, możemy zobaczyć średni czas odpowiedzi:

mysql> select count(*) from articles where article_title like 'The%';
+----------+
| count(*) |
+----------+
|  15830 |
+----------+
1 row in set (0.63 sec)

Teraz jeśli zoptymalizujemy tabelę następującym poleceniem:

mysql> optimize table articles;
+-----------------------+----------+----------+----------+
| Table         | Op    | Msg_type | Msg_text |
+-----------------------+----------+----------+----------+
| books.articles    | optimize | status  | OK    |
+-----------------------+----------+----------+----------+
1 row in set (6.27 sec)

Odniesie to się do efektu defragmentacji tabeli oraz redukcji jej zajętości na dysku – do 105 MB. Ma to również bardzo duży wpływa na czas reakcji na to samo zapytanie (z 0.63 sekundy do 0.39):

mysql> select count(*) from articles where article_title like 'The%';
+----------+
| count(*) |
+----------+
|  15830 |
+----------+
1 row in set (0.39 sec)

Bonus:A jak wykonać taką optymalizację dla wszystkich naszych baz oraz tabel MySQL ? Poniżej znajduje się proste polecenie by automatycznie naprawić, sprawdzić oraz zoptymalizować wszystkie bazy danych znajdujące się na serwerze MySQL:

mysqlcheck -u root -p --auto-repair --check --optimize --all-databases

mysqlcheck używa instrukcji SQL: CHECK TABLE, REPAIR TABLE, ANALYZE TABLE oraz OPTIMIZE TABLE w szybki i prosty sposób. Ustala, które instrukcje mają zostać użyte w operacjach, które chcemy wykonać, a następnie wysyła je do wykonania na serwerze. Polecenie to należy wykonać na wszystkich chodzących bazach, najlepiej o takiej porze, w której jest obsługiwanych jak najmniej zapytań pochodzących np. ze stron WWW (spowoduje to, że proces ten będzie mógł zostać wykonany trochę szybciej).

Więcej informacji: DBTuna

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.