NFsec Logo

Ile miejsca zajmują tabele i bazy w MySQL?

26/09/2011 w Administracja 1 komentarz.  (artykuł nr 328, ilość słów: 729)

Z

nalezienie najwięcej zajmujących tabeli i baz w MySQL 5.0+ jest możliwe dzięki metadanym znajdującym się w tabeli INFORMATION_SCHEMA. Przechowuje ona informacje o wszystkich bazach danych, jakie serwer MySQL utrzymuje. Na przykład, aby znaleźć całkowitą liczbę tabel, wierszy oraz danych w indeksach dla danej instancji serwera MySQL wystarczy wydać polecenie:

SELECT count(*) tables,
 concat(round(sum(table_rows)/1000000,2),'M') rows,
 concat(round(sum(data_length)/(1024*1024*1024),2),'G') data,
 concat(round(sum(index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') idx,
 concat(round(sum(data_length+index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') total_size,
 round(sum(index_length)/sum(data_length),2) idxfrac
FROM information_schema.TABLES;

Przykładowym wynikiem może być:

+--------+-------+-------+-------+------------+---------+
| tables | rows | data | idx  | total_size | idxfrac |
+--------+-------+-------+-------+------------+---------+
|  106 | 2.96M | 0.09G | 0.14G | 0.22G   |  1.57 | 
+--------+-------+-------+-------+------------+---------+
1 row in set (0.18 sec)

To samo zapytanie, możemy zastosowań dla konkretnej tabeli:

SELECT count(*) tables,
    concat(round(sum(table_rows)/1000000,2),'M') rows,
    concat(round(sum(data_length)/(1024*1024*1024),2),'G') data,
    concat(round(sum(index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') idx,
    concat(round(sum(data_length+index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') total_size,
    round(sum(index_length)/sum(data_length),2) idxfrac
    FROM information_schema.TABLES
    WHERE table_name like "%nazwa_tabeli%";

Przykładowym wynikiem może być:

+--------+-------+-------+-------+------------+---------+
| tables | rows | data | idx  | total_size | idxfrac |
+--------+-------+-------+-------+------------+---------+
|   8 | 0.05M | 0.01G | 0.00G | 0.01G   |  0.20 | 
+--------+-------+-------+-------+------------+---------+
1 row in set (0.00 sec)

Jeśli interesuje nas informacja o 10 największych bazach w serwerze wystarczy wydać zapytanie:

SELECT
    count(*) tables,
    table_schema,concat(round(sum(table_rows)/1000000,2),'M') rows,
    concat(round(sum(data_length)/(1024*1024*1024),2),'G') data,
    concat(round(sum(index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') idx,
    concat(round(sum(data_length+index_length)/(1024*1024*1024),2),'G') total_size,
    round(sum(index_length)/sum(data_length),2) idxfrac
    FROM information_schema.TABLES
    GROUP BY table_schema
    ORDER BY sum(data_length+index_length) DESC LIMIT 10;

Przykładowym wynikiem może być:

+--------+------------------+--------+--------+-------+------------+---------+
| tables | table_schema   | rows  | data  | idx  | total_size | idxfrac |
+--------+------------------+--------+--------+-------+------------+---------+
|  153 | nfsec      | 47.31M | 30.79G | 1.51G | 32.30G   |  0.05 | 
|  157 | infomafia    | 35.06M | 20.89G | 1.19G | 22.08G   |  0.06 | 
|  219 | stardust     | 67.43M | 11.14G | 7.54G | 18.69G   |  0.68 | 
|  201 | darkstar     | 55.04M | 8.28G | 5.54G | 13.82G   |  0.67 | 
|   2 | statistics    | 6.34M | 5.26G | 0.00G | 5.26G   |  0.00 | 
|  168 | ids_logs     | 7.64M | 4.19G | 0.25G | 4.44G   |  0.06 | 
|   88 | ips_logs     | 38.59M | 2.06G | 0.99G | 3.05G   |  0.48 | 
|  139 | ftp_logs     | 9.83M | 2.02G | 0.75G | 2.77G   |  0.37 | 
|  250 | replication   | 2.45M | 0.62G | 0.27G | 0.89G   |  0.43 | 
|   1 | images_files   | 0.12M | 0.28G | 0.00G | 0.28G   |  0.00 | 
+--------+------------------+--------+--------+-------+------------+---------+

Więcej informacji: Researching your MySQL table sizes, INFORMATION_SCHEMA

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , , ,

1 komentarz.

 1. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z dokumentacją wartość table_rows dla silnika InnoDB jest orientacyjna. Podziękowania dla użytkownika o nicku krogon za przesłanie informacji.