NFsec Logo

To nie jest kolejna analiza 10 milionów haseł

24/02/2015 w Bezpieczeństwo Brak komentarzy.  (artykuł nr 475, ilość słów: 1436)

J

akiś czas temu konsultant bezpieczeństwa Mark Burnett udostępnił plik zawierający 10 milionów loginów i haseł. Odpowiedzi na różne pytania dotyczące historii stworzenia, struktury itd. tego pliku możemy znaleźć w odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ). Rzadko zdarza się, że wycieki haseł posiadają takie ilości, a jeszcze rzadziej kiedy ktoś zbiera wycieki przez parę lat, skleja je w jedność i publikuje.

Bardzo szybko powstały różne analizy tego zbioru. Od najprostszych skryptów bash zwracających top 20 popularnych haseł:

export LC_ALL='C'
awk '{ print $2 }' 10-million-combos-utf8.txt | tr 'A-Z' 'a-z' |
sort | uniq -c | sort -nr | head -n 20

oraz liczbę wplecionych roczników:

for i in {1900..2015} do echo "$i: `cat passwords.txt |grep $i |wc -l`" done

po trochę bardziej skomplikowane w framework’u Perl, a kończąc na najbardziej zaawansowanych w języku R z ładnymi wykresami w ggplot2. Powstała nawet gra podpowiadająca nam ile % haseł byśmy odgadnęli z tych 10 milionów.

Spróbujmy przeprowadzić w takim razie własną analizę, a że nasze lenistwo nie zna granic użyjemy do tego narzędzia napisanego w języku Python o nazwie PACK (Password Analysis and Cracking Toolkit), którego użycie ogranicza się do wydania polecenia:

python PACK-0.0.4/statsgen.py passwords.txt --hiderare

* plik passwords.txt zawiera same hasła i został przygotowany poprzez polecenie:

awk '{ print $2 }' 10-million-combos-utf8.txt > passwords.txt

Raport z programu:

         _
   StatsGen 0.0.3  | |
   _ __  __ _ ___| | _
   | '_ \ / _` |/ __| |/ /
   | |_) | (_| | (__|  <
   | .__/ \__,_|\___|_|\_\
   | |
   |_| iphelix@thesprawl.org

[*] Analyzing passwords in [passwords.txt]
[+] Analyzing 100% (9997986/9997986) of passwords

[*] Length:
[+]             8: 29% (2980856)
[+]             6: 25% (2543979)
[+]             7: 16% (1662858)
[+]             9: 06% (680813)
[+]             5: 04% (495019)
[+]            10: 04% (471284)
[+]             4: 03% (345143)
[+]            11: 02% (263464)
[+]            12: 01% (190978)
[+]            13: 01% (135587)

[*] Character-set:
[+]        loweralpha: 38% (3824585)
[+]       loweralphanum: 29% (2985680)
[+]          numeric: 20% (2035149)
[+]       mixedalphanum: 05% (570968)
[+]        mixedalpha: 02% (251579)
[+]       upperalphanum: 01% (110229)
[+]        upperalpha: 01% (109263)

[*] Password complexity:
[+]           digit: min(0) max(35)
[+]           lower: min(0) max(40)
[+]           upper: min(0) max(39)
[+]          special: min(0) max(24)

[*] Simple Masks:
[+]          string: 41% (4185427)
[+]        stringdigit: 21% (2173420)
[+]           digit: 20% (2035149)
[+]        digitstring: 05% (549643)
[+]         othermask: 05% (507861)
[+]     stringdigitstring: 03% (363760)
[+]     digitstringdigit: 01% (107776)

[*] Advanced Masks:
[+]       ?l?l?l?l?l?l: 11% (1175675)
[+]     ?l?l?l?l?l?l?l?l: 08% (897376)
[+]      ?l?l?l?l?l?l?l: 07% (749500)
[+]     ?d?d?d?d?d?d?d?d: 07% (739504)
[+]       ?d?d?d?d?d?d: 07% (702940)
[+]        ?l?l?l?l?l: 03% (314444)
[+]      ?d?d?d?d?d?d?d: 02% (208532)
[+]     ?l?l?l?l?l?l?d?d: 01% (199591)
[+]    ?l?l?l?l?l?l?l?l?l: 01% (196952)
[+]         ?l?l?l?l: 01% (173537)
[+]         ?d?d?d?d: 01% (142090)
[+]     ?l?l?l?l?l?l?l?d: 01% (138451)
[+]       ?l?l?l?l?l?d: 01% (124788)
[+]   ?l?l?l?l?l?l?l?l?l?l: 01% (120657)
[+]      ?l?l?l?l?l?d?d: 01% (119001)
[+]     ?l?l?l?l?d?d?d?d: 01% (110166)
[+]      ?l?l?l?l?l?l?d: 01% (107369)
[+]       ?l?l?l?l?d?d: 01% (104593)

Z przeprowadzonej wstępnie analizy wynika, że najwięcej haseł posiada od 6 do 8 znaków, które są zestawem „loweralpha”, czyli składają się małych liter od „a” do „z”; nie posiadają oczywistej złożoności, ale za to większość z nich może zostać „przysłonięta” maską „ciągu znaków” (ang. string). Ostatnia sekcja: Advanced Masks zawiera najczęściej występujące maski w formacie hashcat. Jeśli mamy wstępnie przeanalizowany plik – możemy zacząć wdawać się w szczegóły – na przykład przeanalizować tylko te wpisy, które miały największy procent (41%) prostej maski – czyli:

python PACK-0.0.4/statsgen.py passwords.txt --hiderare --simplemask string -q

Dalsze kroki i bardziej zaawansowane użycie reszty narzędzi z PACK znajdziemy na stronie Petera Kacherginskiego. Warto również zapoznać się z jego prezentacją z konferencji PasswordsCon13, z której wynika, że szybkie łamanie haseł nie powinno ograniczać się tylko do szybkiego sprzętu, ale wykrywania i analizy wzorów na podstawie jakich są one najczęściej tworzone.

Więcej informacji: Automatic password rule analysis and generation

Kategorie K a t e g o r i e : Bezpieczeństwo

Tagi T a g i : , , , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.