NFsec Logo

Glibc Stack-based Buffer Overflow (CVE-2015-7547 i CVE-2015-5229)

21/02/2016 w Bezpieczeństwo Brak komentarzy.  (artykuł nr 508, ilość słów: 228)

K

rytyczny błąd przepełnienia bufora na stosie został odkryty w sposobie w jaki biblioteka libresolv (glibc) przeprowadza podwójne zapytania DNS typu A/AAAA. Osoba atakująca może potencjalnie doprowadzić do zdalnego wykonania kodu (z uprawnieniami użytkownika uruchomiającymi bibliotekę) lub zawieszenia systemu poprzez specjalnie spreparowany ruch sieciowy w odpowiedzi DNS (PoC). Problem ten występuje tylko wtedy, gdy libresolv jest wywołana z modułu nss_dns usługi NSS (CVE-2015-7547).

Dodatkowo stwierdzono, że wywołanie funkcji calloc w glibc może zwrócić obszary pamięci zawierające niezerowe bajty. Może to spowodować nieoczekiwane zachowanie aplikacji takie, jak jej zawieszanie lub wyłożenie (CVE-2015-5229). Wszystkie wersje glibc od wersji 2.9 są dotknięte tym błędem. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby załatać zarówno serwery, jak i klienckie stacje robocze oparte na systemie Linux. Lista aktualnie dotkniętych dystrybucji to:

 • Red Hat Enterprise Linux Server 7
 • Red Hat Enterprise Linux Server 6
 • CentOS Linux 7
 • CentOS Linux 6
 • Debian Linux 6 squeeze
 • Debian Linux 7 wheezy
 • Debian Linux 8 jessie
 • Ubuntu Linux 15.10
 • Ubuntu Linux 14.04 LTS
 • Ubuntu Linux 12.04 LTS
 • SUSE Linux Enterprise Linux 11
 • SUSE Linux Enterprise Linux 12
 • openSUSE Leap 42.1

Jak sprawdzić jakiej wersji używa mój system?

ldd --version

Poprawione wersje w dystrybucji Ubuntu to:

 • Ubuntu 15.10: libc6 2.21-0ubuntu4.1
 • Ubuntu 14.04 LTS: libc6 2.19-0ubuntu6.7
 • Ubuntu 12.04 LTS: libc6 2.15-0ubuntu10.13

Należy pamiętać, aby zrestartować wszystkie usługi, które są zależne od glibc.

Więcej informacji: CVE-2015-7547: glibc getaddrinfo stack-based buffer overflow, RHSA-2016:0176 – Security Advisory

Kategorie K a t e g o r i e : Bezpieczeństwo

Tagi T a g i : , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.