NFsec Logo

Podstawy skryptów shell #5

13/07/2019 w Bezpieczeństwo Brak komentarzy.  (artykuł nr 700, ilość słów: 488)

W

tej części zajmiemy się ścieżkami, do których odwołują się nasze skrypty. Na przykładzie z aktualnie używanego systemu operacyjnego Ubuntu w wersji 18.04.X LTS przeanalizujemy proste błędy, które mogą doprowadzić do innych problemów z działaniem oraz bezpieczeństwem. Pierwszym błędem jest zapisywanie różnych danych do tymczasowych katalogów pod przewidywalnymi nazwami plików. Musimy mieć świadomość, że do tymczasowych katalogów mają dostęp wszyscy użytkownicy systemu – dlatego działanie w ich obrębie musi być bardzo przemyślane w stosunku do danych, jakie chcemy w nich umieszczać (możemy porównać to do tłumu, który patrzy na wszystko, co robimy). Nawet, jeśli chodzi o proste mechanizmy sprawdzające, czy inny proces skrypty już nie jest uruchomiony.

Jeśli prześledzimy działanie dwóch skryptów: /bin/znew, /bin/bzexe z pakietów: gzip (1.6-5ubuntu1) oraz bzip2 (1.0.6-8.1) to odkryjemy, że jeden z nich odwołuje się do ścieżki znajdującej się w katalogu /tmp:

root@darkstar:~# strace znew --help
...
stat("/tmp/zfoo.1051", 0x7fffe0c49310) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/tmp/zfoo.1051", O_WRONLY|O_CREAT|O_EXCL, 0666) = 3
...

a drugi natomiast do bieżącego katalogu:

root@darkstar:~# strace bzexe --help
...
stat("zfoo11063", 0x7ffe7085a250)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "zfoo11063", O_WRONLY|O_CREAT|O_EXCL, 0666) = 3
...
stat("zfoo21063", 0x7ffe7085a250)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "zfoo21063", O_WRONLY|O_CREAT|O_EXCL, 0666) = 3
...

Z kodu możemy wyczytać, że format szukanych plików to w rzeczywistości wyrażenie zfoo + PID, aktualnie odpalonego skryptu:

tmp=${TMPDIR-/tmp}/zfoo.$$

echo hi > zfoo1$$ || exit 1
echo hi > zfoo2$$ || exit 1

Są to bardzo proste nazwy plików, które można bardzo łatwo przewidzieć. Jeśli z poziomu innego użytkownika wygenerujemy teraz wszystkie możliwe ich warianty – możemy doprowadzić do zablokowania działania skryptu:

agresor@stardust:~$ cat /proc/sys/kernel/pid_max
32768
agresor@stardust:~$ for i in {0..32768}; do touch /tmp/zfoo.$i; done

root@stardust:~# znew --help
/bin/znew: 64: /bin/znew: cannot create /tmp/zfoo.1458: File exists

To samo będzie tyczyć się skryptu bzexe, jeśli dany użytkownik zdecyduje się go wykonać będąc aktualnie w katalogu /tmp. Bardziej bezpieczniejszą wersją by było użycie polecenia: mktemp:

root@stardust:~# tmp=$(mktemp /tmp/zfoo.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
root@stardust:~# echo $tmp
/tmp/zfoo.J0zNQl8EnbpWHelp6M8J

A jeszcze lepszym – stworzenie własnej przestrzeni w katalogu tymczasowym, do której nikt oprócz aktualnie uruchamianego procesu nie będzie miał dostępu:

root@stardust:~# tmpdir=$(mktemp -d /tmp/XXXXXXXXXXXXXXXX)
root@stardust:~# tmp=$(mktemp $tmpdir/zfoo.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
root@stardust:~# echo $tmp
/tmp/P1IGE19vcT1P5zge/zfoo.9xUKB4JEy8dlEqn8RGvt
root@stardust:~# cd /tmp/P1IGE19vcT1P5zge
root@stardust:/tmp/P1IGE19vcT1P5zge# ls -al
total 892
drwx------ 2 root root  4096 Jul 13 12:07 .
drwxrwxrwt 11 root root 905216 Jul 13 12:06 ..
-rw------- 1 root root   0 Jul 13 12:07 zfoo.9xUKB4JEy8dlEqn8RGvt

Bonus:

Czy uruchamianie różnych programów będąc aktualnie w katalogach z dostępem dla wszystkich jest bezpieczne? Z poziomu zwykłego użytkownika w katalogu /tmp stwórzmy specjalny plik:

agresor@stardust:~$ touch /tmp/mandb_nfmt
agresor@stardust:~$ chmod 755 /tmp/mandb_nfmt

Teraz z poziomu administratora wydajmy dwa razy to samo polecenie (man-db: 2.8.3-2ubuntu0.1). Pierwszy raz będąc w własnym katalogu domowym oraz drugi raz będąc w katalogu /tmp:

root@stardust:~# man man
root@stardust:~# cd /tmp
root@stardust:/tmp# man man

Czy wynik polecenia był ten sam? Wersją dla Ubuntu 16.04.X LTS będzie:

root@stardust:~# cat > mandb_nfmt <<EOF
#!/bin/sh
echo 'Pwn3d!'
EOF
root@stardust:~# chmod a+x mandb_nfmt
root@stardust:~# mv mandb_nfmt /usr/share/man/
agresor@stardust:~$ touch /tmp/mandb_nfmt
agresor@stardust:~$ chmod 755 /tmp/mandb_nfmt
root@stardust:~# man man
root@stardust:~# cd /tmp
root@stardust:/tmp# man man

Więcej informacji: Looks for files „mandb_nfmt” and „-” (in the current directory)

Kategorie K a t e g o r i e : Bezpieczeństwo

Tagi T a g i : , , , , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.