NFsec Logo

Przyśpieszanie polecenia: grep

17/12/2013 w CmdLineFu 1 komentarz.  (artykuł nr 427, ilość słów: 93)

C

iekawy trick zaprezentowany przez Brendan’a Gregg’a z firmy Joyent w przemówieniu na konferencji LISA 13 pt. Blazing Performance with Flame Graphs. Wyniki testu mogą zależeć od wielkości testowanego pliku i rodzaju szukanej fazy:

# export | grep LANG
declare -x LANG="pl_PL.UTF-8"
# du -h access.log.1
436M	access.log.1
# time grep -i 500 access.log.1 > /dev/null
real	0m38.765s
user	0m31.506s
sys	0m0.420s
# echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
# time LANG=C grep -i 500 access.log.1 > /dev/null
real	0m21.762s
user	0m0.636s
sys	0m0.268s

Więcej informacji: Make grep 50x faster

Kategorie K a t e g o r i e : CmdLineFu

Tagi T a g i : , , , , ,

1 komentarz.

  1. Według informacji dostępnych na portalach z nowościami z świata OpenSource grep w wersji 2.16 jest jeszcze szybszy od swoich poprzedników.