NFsec Logo

Pokaż wszystkie pakiety zainstalowane ręcznie w systemie

14/01/2021 w CmdLineFu 1 komentarz.  (artykuł nr 766, ilość słów: 24)

while read x; do echo -e "$x\n`aptitude why $x`" | grep 'Manually installed' -B1 |\
grep -v '^Manually installed\|^--'; done <<< $(apt-mark showmanual)

Kategorie K a t e g o r i e : CmdLineFu

Tagi T a g i : , , , , , , , ,

1 komentarz.

  1. Wersja skrócona:

    for x in `apt-mark showmanual`;\
    {(echo $x;aptitude why $x)|grep ^M -B1|grep -v '^M\|^-';}