NFsec Logo

Zdefiniowane katalogów do przeszukiwania w ścieżce polecenia „cd”

08/01/2014 w CmdLineFu Brak komentarzy.  (artykuł nr 430, ilość słów: 88)

J

eśli wykonujemy bardzo często polecenie „cd” do konkretnych katalogów podrzędnych – możemy zdefiniować ich katalogi nadrzędne – w ścieżce przeszukiwania przez polecenie change directory. Załóżmy, że bardzo często korzystamy z katalogów /etc oraz $HOME – dodając poniższy wpis do pliku ~.bash_profile:

export CDPATH=.:~:/etc

Spowodujemy, że przy następnym zalogowaniu do powłoki bash będąc np. w katalogu /usr/local/bin i wydając polecenie cd desktop – jeśli taki katalog istnieje w ścieżce $HOME lub /etc – zostaniemy do niego przerzuceni bez konieczności zmiany przez pełną ścieżkę np. cd /home/agresor/desktop.

Więcej infromacji: man bash

Kategorie K a t e g o r i e : CmdLineFu

Tagi T a g i : , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.