NFsec Logo

Masowa zmiana praw dostępu do plików i katalogów

18/10/2010 w Hacks & Scripts Brak komentarzy.  (artykuł nr 288, ilość słów: 215)

P

rzy bardzo rozbudowanym drzewie katalogów, do którego wgrywane są coraz to nowsze obiekty – mogą występować do nich różne prawa dostępu. Jeśli drzewo to jest na tyle rozbudowane, że zajmuje już kilkadziesiąt giga – utrzymanie porządku możliwe jest poprzez masową zmianę praw dostępu do plików i katalogów.

Jeśli chcemy, co jakiś czas taką strukturę sprowadzać do praw dostępu dla katalogów – 755, a dla plików 644 wystarczy wykonać polecenia (zakładamy, że jej główny katalog znajduje się w /home/ftp):

cd /home/ftp
for I in `find -type d` ; do chmod 755 $I ; done 
for I in `find -type f` ; do chmod 644 $I ; done

Ten sam proces możemy uzyskać poprzez program mc. Odpalamy program mc i z linii poleceń przechodzimy do głównego katalogu naszego rozbudowanego drzewa: cd /home/ftp. Zmieniamy wszystkim obiektom prawa na 755: chmod -R 755 *. Naciskamy F9 lub Esc+9 przechodzimy do Polecenie (ang. Command) wybierając Znajdź plik (ang. File find). Pozostawiając domyślne ustawienia wciskamy OK. Po zakończeniu wyszukiwania wybieramy Filtruj (ang. Panelize). Ponownie wciskamy F9 i przechodzimy do menu Plik (ang. File), wybierając Zaznacz grupę (ang. Select Group). Po zaznaczeniu plików powtarzamy: F9 – menu PlikChmod. Ustawiamy ósemkowo uprawnienia na 100644 i wybieramy Ustaw wszystkie (ang. Set all).

Więcej informacji: Strona manualna dla polecenia: find

Kategorie K a t e g o r i e : Hacks & Scripts

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.