NFsec Logo

Jak znaleźć najszybszy publiczny serwer DNS w Polsce?

02/02/2017 w CmdLineFu Brak komentarzy.  (artykuł nr 586, ilość słów: 52)

curl -s http://public-dns.info/nameserver/pl.csv > list; cat list | cut -d "," -f1 | \
xargs -i timeout 1 ping -c1 -w 1 {} | grep time | \
sed -u "s/.* from \([^:]*\).*time=\([^ ]*\).*/\2\t\1/g" | grep -v "1 packets" | sort -n

Więcej informacji: DNS servers in Poland

Kategorie K a t e g o r i e : CmdLineFu

Tagi T a g i : , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.