NFsec Logo

Jak wygenerować silne hasła jednorazowe w Linuksie?

18/02/2017 w CmdLineFu Brak komentarzy.  (artykuł nr 590, ilość słów: 43)

pwgen -sy 30
date +%s | sha256sum | base64 | head -c 30 ; echo
strings /dev/urandom | grep -o '[[:alnum:]]' | head -n 30 | tr -d '\n'; echo
< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-30}; echo;
gpg --gen-random --armor 1 30
openssl rand -base64 30

Kategorie K a t e g o r i e : CmdLineFu

Tagi T a g i : , , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.