NFsec Logo

Szybkie sprawdzenie siły hasła

25/05/2013 w Bezpieczeństwo Brak komentarzy.  (artykuł nr 413, ilość słów: 95)

W

nawiązaniu do artykułu “Tworzenie lepszych haseł dzięki CrackLib” – aktualnie istnieje szybsza metoda sprawdzenia siły hasła z poziomu konsoli systemu. Wystarczy posiadać zainstalowaną bibliotekę cracklib, w której skład wchodzi program cracklib-check. Program ten pobiera listę słów kandydujących do haseł przekazanych za pomocą standardowego wejścia i sprawdza ich złożoność za pomocą biblioteki cracklib:

[agresor@darsktar ~]$ echo "25poligen" | cracklib-check
25poligen: oparte na słowie ze słownika

Oczywiście o skuteczności cracklib-check decydują posiadane lub stworzone słowniki za pomocą takich narzędzi jak: cracklib-format i create-cracklib-dict.

Więcej informacji: CrackLib

Kategorie K a t e g o r i e : Bezpieczeństwo

Tagi T a g i : , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.