NFsec Logo

lsof – Lista otwartych plików

24/12/2008 w Administracja 1 komentarz.  (artykuł nr 55, ilość słów: 1717)

L

soflist open files – jest mało znaną, ale jakże potężną i małą aplikacją, która pozwala na uzyskanie informacji o połączeniach sieciowych czy procesach działających w systemie. Dlaczego akurat to narzędzie nazywa się “lista otwartych plików”? Ponieważ należy pamiętać, że w systemach uniksopodobnych prawie wszystkie “elementy systemowe” (włączając w to sieciowe gniazda) są plikami. Lsof jest także poleceniem systemu Linux / Unix, które tak posiada dużo parametrów, że używa zarówno przełączników w postaci plusów (“+”) jak i minusów (“-“):

usage: [-?abhlnNoOPRstUvV] [+|-c c] [+|-d s] [+D D] [+|-f[cgG]]
 [-F [f]] [-g [s]] [-i [i]] [+|-L [l]] [+|-M] [-o [o]]
 [-p s] [+|-r [t]] [-S [t]] [-T [t]] [-u s] [+|-w] [-x [fl]] [--] [names]

Jak widać polecenie to posiada na prawdę mocne wsparcie jeśli chodzi o możliwości użycia parametrów. Poniżej zostanie przedstawionych kilka przykładów do zastosowania tego polecenia do wyświetlenia informacji o połączeniach i urządzeniach sieciowych oraz aktywności użytkowników w systemie. Można powiedzieć, że lsof pod względem swoich możliwości jest połączeniem komend netstat i ps:

Wyświetlanie połączeń sieciowych:

Pokaż wszystkie połączenia (przełącznik -i -i4 = IPv4 -i6 = IPv6): lsof -i

COMMAND  PID   USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
dnscache 2439 dnscache  3u IPv4  8169    UDP localhost:domain 
dnscache 2439 dnscache  4u IPv4  8170    TCP localhost:domain (LISTEN)
ssh   2751 agresor  3u IPv4 29442    TCP 10.10.1.9:3637->nfsec.pl:ssh

Pokaż wszystkie połączenia TCP (ta sama składna dla UDP): lsof -iTCP

COMMAND  PID   USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
dnscache 2439 dnscache  4u IPv4  8170    TCP localhost:domain (LISTEN)
telnet  2786 agresor  3u IPv4 36956    TCP 10.10.1.13:5771->hh.pl:telnet

Pokaż połączenie powiązane z danym portem: lsof -i:80

COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
links  2803 agresor  10u IPv4 39688    TCP 10.10.1.13:40711->nfsec.pl:http

Pokaż połączenia z wybranym hostem: lsof -i@10.10.1.13

COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
ncftp   2561 agresor  40u IPv4 12173    TCP 10.10.1.9:3134->10.10.1.1:ftp

Pokaż połączenia z wybranym hostem na danym porcie: lsof -i@10.10.1.1:22

COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
ssh   2661 agresor  3u IPv4 19686    TCP 10.10.1.13:49357->10.10.1.1:ssh

Pokaż wszystkie połączenia nasłuchujące: lsof -i | grep LISTEN

dnscache 2439 dnscache  4u IPv4  8170    TCP localhost:domain (LISTEN)

Pokaż wszystkie połączenia nawiązane: lsof -i | grep ESTABLISHED

ssh   2728 agresor  3u IPv4 24350    TCP 10.10.1.13:59773->nfsec.pl:ssh

Praca z użytkownikami, procesami i plikami:

Pokaż otworzone pliki przez użytkownika agresor: lsof -u agresor

bash   2417 agresor mem  REG    3,2  131468  1362741 /lib/ld-2.7.so
bash   2417 agresor  0u  CHR    4,1        3053 /dev/tty1
bash   2417 agresor  1u  CHR    4,1        3053 /dev/tty1
bash   2417 agresor  2u  CHR    4,1        3053 /dev/tty1
bash   2417 agresor 255u  CHR    4,1        3053 /dev/tty1
startx  2467 agresor cwd  DIR    3,3   8192  2023681 /home/agresor
startx  2467 agresor rtd  DIR    3,2   4096     2 /
startx  2467 agresor txt  REG    3,2  678832   295491 /bin/bash
...

Pokaż otwarte pliki i połączenia sieciowe danego programu: lsof -c dnscache

COMMAND  PID   USER  FD  TYPE DEVICE  SIZE  NODE NAME
dnscache 2439 dnscache cwd  DIR  3,2  4096 1838723 /svscan/dnscache/root
dnscache 2439 dnscache rtd  DIR  3,2  4096 1838723 /svscan/dnscache/root
dnscache 2439 dnscache txt  REG  3,2  48336 430955 /usr/local/bin/dnscache
dnscache 2439 dnscache mem  REG  3,2 1570593 1362717 /lib/libc-2.7.so
dnscache 2439 dnscache mem  REG  3,2 131468 1362741 /lib/ld-2.7.so
dnscache 2439 dnscache  1w FIFO  0,5      8148 pipe
dnscache 2439 dnscache  2w FIFO  0,5      8148 pipe
dnscache 2439 dnscache  3u IPv4  8169       UDP localhost:dns 
dnscache 2439 dnscache  4u IPv4  8170       TCP localhost:dns (LISTEN)

Pokaż procesy będące w interakcji z danym plikiem: lsof /var/log/messages

COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE  SIZE  NODE NAME
syslogd 2111 root  1w  REG  3,2 159441 1855011 /var/log/messages

Pokaż szczegóły procesu o danym ID: lsof -p 2418

COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE  SIZE  NODE NAME
agetty 2418 root cwd  DIR  0,12  14300   125 /dev
agetty 2418 root rtd  DIR  3,2  4096    2 /
agetty 2418 root txt  REG  3,2  15264 985123 /sbin/agetty
agetty 2418 root mem  REG  3,2 1570593 1362717 /lib/libc-2.7.so
agetty 2418 root mem  REG  3,2 131468 1362741 /lib/ld-2.7.so
agetty 2418 root  0u  CHR  4,2      3141 /dev/tty2
agetty 2418 root  1u  CHR  4,2      3141 /dev/tty2
agetty 2418 root  2u  CHR  4,2      3141 /dev/tty2

Pokaż tylko numer ID danego procesu: lsof -t -c acpid

2326

Przykłady zaawansowanego użycia lsof:

Pokaż wszystkie połączenia użytkownika agresor z hostem 10.10.1.13 na porcie 22: lsof -a -u agresor -i @10.10.1.1:22

COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
ssh   2661 agresor  3u IPv4 19686    TCP 10.10.1.13:49357->10.10.1.1:ssh

Wyślij sygnał HUP do procesu o danym ID odczytanym za pomocą lsof: kill -HUP `lsof -t -c sshd`. Należy przypomnieć, że wysyłanie sygnału HUP do procesu rodzica (ang. parent) powoduje zatrzymanie procesów potomnych (ang. children), ale nie zatrzymuje samego procesu rodzica. Następuje ponowne odczytanie plików konfiguracyjnych, otwarcie logów, uruchomienie nowych procesów potomnych i kontynuacja pracy serwera. Możemy użyć również przełącznika -u razem z -t by zabić wszystkie procesy użytkownika: kill -9 `lsof -t -u agresor`. Polecenie lsof jest również bardzo przydatne w przypadku, gdy pragniemy odmontować dane urządzenie lub system plików, a otrzymujemy komunikat:

# unmount /dev/hda1
unmount: /dev/hda1 device is busy

Co oznacza, że każde urządzenie lub system plików przed odmontowaniem musi być w pełni nieaktywne(y). Jeśli jakiś proces (systemu lub użytkownika) posiada otworzony plik w tej przestrzeni otrzymamy powyższy komunikat. By sprawdzić szczegóły tej aktywności wystarczy wydać po prostu polecenie: lsof /dev/hda1.

Rozłączony otwarty plik – (ang. unlinked open file) ciekawym przypadkiem jest sytuacja procesu, który otworzył dany plik by dokonywać w nim czynność zapisu, po czym plik ten zostaje usunięty z systemu plików. Ponieważ deskryptor pliku został już otwarty w rzeczywistości został skasowany tylko i-węzeł skojarzony z otwartym deskryptorem. Dlatego proces może kontynuować czynność zapisu do otwartego deskryptora pliku tym samym zapełniając wolne miejsce systemu pliku w prawie niewykrywalny sposób. Miejsce na dysku zostanie zwolnione dopiero wówczas, gdy dany proces zostanie zakończony.

Wszystkie w/w przypadki rozłączonych otwartych plików możemy wykryć za pomocą polecenia: lsof +L1

bash-3.1$ lsof +L1
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NLINK  NODE NAME
firefox-b 2629 agresor  48u  REG  3,2 28700   0 1838710 /tmp/gltk (deleted)

Prostą symulacją takiego przypadku może być usunięcie pliku /var/log/messages podczas działania daemona syslogd. Należy pamiętać, że lsof może nie być w stanie ukazać wszystkich rodzajów plików z zerową sumą dowiązania – szczególnie tyczy się potoków (ang. pipe), gniazd (ang. socket) czy plików udostępnionych przez NFS (ang. Network File System).

Więcej informacji: A Quick Start for Lsof, Strona manualna dla polecenia: man lsof

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , , ,

1 komentarz.

 1. Skróconą listę otwartych programów możemy uzyskać za pomocą polecenia:

  lsof | awk '{print $1}' | sort | uniq -c