NFsec Logo

Szybkie udostępnienie pliku koledze z sieci firmowej

17/06/2012 w Hacks & Scripts Brak komentarzy.  (artykuł nr 357, ilość słów: 153)

F

irmowa poczta elektroniczna nie zawsze pozwala na przesłanie pliku, którego zajętość jest większa niż 100MB. Jak szybko wystawić zawartość katalogu “downloads” koledze z tej samej sieci firmowej (komputery w tych samych podsieciach nie mają filtrowanego ruchu między sobą)? Możemy wykorzystać moduł SimpleHTTPServer python’a:

cd downloads
python -m SimpleHTTPServer 8080
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8080 ...

Teraz wystarczy przesłać koledze link do pliku lub nawet listingu całego katalogu “downloads” np.: http://192.168.1.10:8080/ lub http://192.168.1.10:8080/package.tar.gz i obserwować na konsoli, jakie pliki są ściągane:

192.168.1.50 - - [17/Jun/2012 20:46:56] "GET / HTTP/1.1" 200 -
192.168.1.50 - - [17/Jun/2012 20:46:56] code 404, message File not found
192.168.1.50 - - [17/Jun/2012 20:46:56] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
192.168.1.50 - - [17/Jun/2012 20:47:04] "GET /package.tar.gz HTTP/1.1" 200 -
192.168.1.50 - - [17/Jun/2012 20:47:04] code 404, message File not found
192.168.1.50 - - [17/Jun/2012 20:47:04] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -

Więcej informacji: Python BaseHTTPServer

Kategorie K a t e g o r i e : Hacks & Scripts

Tagi T a g i : , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.