NFsec Logo

Recon Samurai – OneForAll

20/11/2020 w Pen Test Brak komentarzy.  (artykuł nr 759, ilość słów: 311)

O

neForAll jest narzędziem służącym do odkrywania subdomen z wielu źródeł. Dzięki chińskiemu kontekstowi (developmentu) może zapewnić czasami przewagę nad tradycyjnymi narzędziami i serwisami służącymi do tego celu. Potrafi wykorzystać kilka egzotycznych chińskich źródeł danych, których inne narzędzia zwykle nie przeszukują np. FOFA, Baidu Cloud Observation, Gitee, ChinaZ Alexa oraz inne. Zwiększa to szanse na znalezienie unikalnych, wcześniej nieodkrytych punktów wejścia podczas pracy zwiadowczej. Sam kod narzędzia potrafi dostarczyć nam wiele adresów oraz innych narzędzi wykorzystywanych w tym procesie. W celu wykorzystania jego pełnego potencjału należy przejrzeć do jakich serwisów wymaga kluczy API umożliwiających odpytywanie różne serwisy.

Instalacja jest bardzo prosta – w wirtualnych środowisku języka Python wystarczy wydać parę poleceń:

python3 -m venv ofa
cd ofa
source bin/activate
git clone https://github.com/shmilylty/OneForAll.git
cd OneForAll/
python3 -m pip install -U pip setuptools wheel
pip3 install -r requirements.txt
python3 oneforall.py check

Użycie:

python3 oneforall.py --target nfsec.pl run
python3 oneforall.py --targets ./domeny.txt run

Po zakończeniu polecenia w domyślnej konfiguracji wyniki działania zapisywane są w katalogu results/ w postaci plików CSV oraz bazy SQL opartej na silniku SQLite:

-rw-r--r--  1 agresor staff     0 Nov 20 19:56 massdns.log
-rw-r--r--  1 agresor staff    4582 Nov 20 19:53 nfsec.pl.csv
-rw-r--r--  1 agresor staff 245729211 Nov 20 20:12 oneforall.log
-rw-r--r--  1 agresor staff  73392128 Nov 20 20:12 result.sqlite3
drwxr-xr-x 10 agresor staff    320 Nov 20 19:56 temp

Interfejs linii poleceń udostępnia tylko niektóre typowe parametry – najwięcej informacji na temat konfiguracji możemy znaleźć w pliku settings.py.

Więcej informacji: OneForAll Start Guide, OneForAll, A Powerful Chinese Subdomain Enumeration Tool

Kategorie K a t e g o r i e : Pen Test

Tagi T a g i : , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.