NFsec Logo

Error inserting bonding – CentOS 5.7

07/02/2012 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 338, ilość słów: 210)

J

eśli w przypadku próby podnoszenia interfejsów sieciowych skonfigurowanych w trybie bonding otrzymujemy następujące komunikaty błędów:

2012-02-01 21:09:54 darkstar modprobe: FATAL: Error inserting bonding
(/lib/modules/2.6.18-274.17.1.el5/kernel/drivers/net/bonding/bonding.ko):
Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol ndisc_build_skb
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol in6_dev_finish_destroy
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol ndisc_send_skb
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol unregister_inet6addr_notifier
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol register_inet6addr_notifier
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol ndisc_build_skb
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol in6_dev_finish_destroy
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol ndisc_send_skb
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol unregister_inet6addr_notifier
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol register_inet6addr_notifier
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol ndisc_build_skb
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol in6_dev_finish_destroy
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol ndisc_send_skb
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol unregister_inet6addr_notifier
2012-02-01 21:09:54 darkstar kernel: bonding: Unknown symbol register_inet6addr_notifier


Prawdopodobną przyczyną jest wyłączenie w systemie obsługi protokołu IPv6. W tym celu wystarczy ręcznie załadować moduł i zrestartować interfejsy:

modprobe ipv6
/etc/init.d/network restart

Następnie należy zezwolić na automatyczne ładowanie się modułu IPv6 poprzez zakomentowanie wpisu w pliku /etc/modprobe.d/ipv6:

# install ipv6 /bin/true

Umożliwi nam to uniknięcie podobnych błędów po restarcie serwisu.

Więcej informacji: How do I disable IPv6?

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.