NFsec Logo

Bonding w Ubuntu 12.04

02/06/2012 w Administracja, Debug Brak komentarzy.  (artykuł nr 352, ilość słów: 255)

J

ak zauważył Stéphane Graber konfiguracja bondingu w Ubuntu 12.04 zależy od jednej kluczowej rzeczy – szybkości wykrywania i inicjalizacji sprzętu przez nas serwer. W praktyce oznacza to, że jeśli interfejs bond zostanie podniesiony przed wykryciem kart sieciowych, dla których ma zostać skonfigurowany – nie zostanie przypisany mu poprawny adres MAC i tym samym pobranie adresu za pomocą DHCP nie powiedzie się. Na przykład na jednym modelu serwera sprawdzi się konfiguracja:

auto bond0
iface bond0 inet dhcp
    bond-slaves none
    bond-mode 1
    bond-miimon 100

auto eth0
iface eth0 inet manual
    bond-master bond0
    bond-primary eth0

auto eth1
iface eth1 inet manual
    bond-master bond0
    bond-primary eth0

Natomiast na drugim konieczna będzie zmiana kolejności interfejsów i dopisanie adresu MAC pierwszej karty sieciowej:

auto eth0
iface eth0 inet manual
    bond-master bond0
    bond-primary eth0

auto eth1
iface eth1 inet manual
    bond-master bond0
    bond-primary eth0

auto bond0
iface bond0 inet dhcp
  hwaddress ether 00:1a:64:33:05:24
  bond-slaves eth0 eth1
  bond-mode 1
  bond-miimon 100

Więcej informacji: UbuntuBonding

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja, Debug

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.