NFsec Logo

Prawa dostępu w notacji dziesiętnej

21/04/2012 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 345, ilość słów: 154)

J

ak w “szybki i brudny” sposób odczytać z powłoki bash prawa dostępu do kilku plików prezentując je w sposób dziesiętny? Możemy do tego wykorzystać polecenie: stat i jego parametr -c, który pozwala na sformatowanie informacji wyjściowych:

Wersja standardowa:

[root@stardust ~]# stat logo1.png 
 File: `logo1.png'
 Size: 8474   	Blocks: 32     IO Block: 4096  zwykły plik
Device: 808h/2056d	Inode: 4851410   Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 500/ agresor)  Gid: ( 500/ agresor)
Access: 2011-08-27 18:05:40.000000000 +0200
Modify: 2009-10-11 00:00:00.000000000 +0200
Change: 2012-04-21 20:53:20.000000000 +0200

Wstępnie sformatowana:

[root@stardust ~]# stat -c "%n %a %G %g" logo1.png 
logo1.png 644 agresor 500

Interesująca nas lista plików:

[root@stardust ~]# stat -c "%a %n" logo* 
644 logo1.png
644 logo2.png
644 logo.cdr
644 logo.eps
644 logo.png

Analogiczna lista za pomocą polecenia find:

[root@stardust ~]# find logo* -printf '%m %p\n'
644 logo1.png
644 logo2.png
644 logo.cdr
644 logo.eps
644 logo.png

Więcej informacji: man stat, man find

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.