NFsec Logo

Diagnostyka przepustowości łącza

03/04/2014 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 440, ilość słów: 526)

P

oniższe narzędzia pozwalają na pomiar maksymalnej przepustowości łącza poprzez testowanie protokołów TCP oraz UDP – funkcjonując w oparciu o architekturę klient-serwer. Podczas testów umożliwiają zmianę wielu parametrów m.in. MTU, MSS, rozmiar okna itp., jak i raportowanie różnych danych. Ze względu na architekturę wymagane jest zainstalowane programu na systemach pomiędzy, którymi ma być przeprowadzony test transmisji. Przykład użycia:

Na serwerze #1 oraz #2 instalujemy programy iperf oraz nuttcp. Na serwerze #2 uruchamiamy je w trybie serwerów, czyli z przełącznikami:

iperf -s
nuttcp -S --nofork

Na serwerze #1 uruchamiamy testy TCP:

IPERF:

root@server-2:~# iperf -s
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 4] local 10.10.10.2 port 5001 connected with 10.10.10.1 port 45085

root@server-1:~# iperf -c server-2.nfsec
------------------------------------------------------------
Client connecting to 10.10.10.2, TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 10.10.10.1 port 45203 connected with 10.10.10.2 port 5001
[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 1.00 GBytes  862 Mbits/sec

NUTTCP:

root@server-2:~# nuttcp -S --nofork

root@server-1:~# nuttcp -v -i1 server-2.nfsec
nuttcp-t: v6.1.2: socket
nuttcp-t: buflen=65536, nstream=1, port=5001 tcp -> server-2.nfsec
nuttcp-t: time limit = 10.00 seconds
nuttcp-t: connect to 10.10.10.2 with mss=1448, RTT=1.290 ms
nuttcp-t: send window size = 87380, receive window size = 87380
nuttcp-t: available send window = 43690, available receive window = 43690
nuttcp-r: v6.1.2: socket
nuttcp-r: buflen=65536, nstream=1, port=5001 tcp
nuttcp-r: interval reporting every 1.00 second
nuttcp-r: accept from 10.10.10.1
nuttcp-r: send window size = 87380, receive window size = 87380
nuttcp-r: available send window = 43690, available receive window = 43690
 100.1250 MB /  1.00 sec = 839.8052 Mbps   0 retrans
 107.7500 MB /  1.00 sec = 903.9204 Mbps   0 retrans
 110.7500 MB /  1.00 sec = 928.9845 Mbps   0 retrans
 107.0000 MB /  1.00 sec = 897.5227 Mbps   0 retrans
 103.3125 MB /  1.00 sec = 866.7668 Mbps   0 retrans
 105.7500 MB /  1.00 sec = 887.0474 Mbps   0 retrans
 108.6250 MB /  1.00 sec = 911.2217 Mbps   0 retrans
 110.0000 MB /  1.00 sec = 922.7699 Mbps   0 retrans
 110.1250 MB /  1.00 sec = 923.8176 Mbps   0 retrans
  67.5625 MB /  1.00 sec = 566.7667 Mbps   0 retrans
nuttcp-t: 1031.6250 MB in 10.00 real seconds = 105637.76 KB/sec = 865.3845 Mbps
nuttcp-t: retrans = 0
nuttcp-t: 16506 I/O calls, msec/call = 0.62, calls/sec = 1650.59
nuttcp-t: 0.0user 1.2sys 0:10real 12% 0i+0d 1564maxrss 0+3pf 16354+95csw

nuttcp-r: 1031.6250 MB in 10.01 real seconds = 105557.08 KB/sec = 864.7236 Mbps
nuttcp-r: 65744 I/O calls, msec/call = 0.16, calls/sec = 6569.34
nuttcp-r: 0.0user 2.8sys 0:10real 28% 0i+0d 1184maxrss 0+2pf 49252+69csw

Jak widać obydwa programy prezentują podobne wyniki. Nuttcp dodatkowo potrafi wyświetlać obciążenie systemów zarówno na kliencie, jak i serwerze.

Więcej informacji: iperf, nuttcp

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.