NFsec Logo

Zwiększanie liczby portów

22/12/2010 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 298, ilość słów: 102)

J

eśli nasza maszyna Linuksowa otwiera całą masę nowych połączeń – z czasem może zaistnieć zapotrzebowanie na większą liczbę portów. Standardowe ustawienia zawierają dość mały zakres – od 32768 do 61000. W celu zwiększenia przedziału możemy użyć polecenia sysctl. Należy mieć na uwadze, że powiększanie ilości portów zarejestrowanych oraz dynamicznych jest przydatne tylko dla serwerów o wysokiej wydajności i przepustowości. W celu odczytania aktualnego zakresu wystarczy wydać polecenie:

sysctl net.ipv4.ip_local_port_range

W celu ustawienia nowego zakresu należy użyć polecenia:

echo 1024 65535 > /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range

Lub zapisać w pliku /etc/sysctl.conf frazę:

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535

Więcej informacji: Port protokołu

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.