NFsec Logo

Wykrywanie pozorowania procesów jądra za pomocą linii poleceń

06/06/2020 w Bezpieczeństwo Brak komentarzy.  (artykuł nr 737, ilość słów: 2947)

W

nawiązaniu do “Ściągawki z informatyki śledczej w wykrywaniu włamań za pomocą linii poleceń Linuksa” dzisiaj zajmiemy się maskowaniem procesów, które czasem jest wykorzystywane przez złośliwe oprogramowanie. Z pomocą ponownie przyjdzie nam magia linii poleceń Linuksa, która umożliwi nam zdemaskowanie prawdziwego intruza w systemie. Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie: czym jest maskarada procesów jądra Linux? Otóż w systemie Linux jądro posiada wiele własnych wątków utworzonych w celu ułatwienia wykonywania zadań systemowych. Wątki te mogą służyć do planowania obsługi zadań (ang. scheduling), operacji I/O na urządzeniach blokowych, wykonać transakcje księgowania dla systemów plików, okresowej synchronizacji zmodyfikowanych stron pamięci itd.

Jeśli użyjemy standardowego polecenia służącego do wyświetlania procesów, takiego jak: ps auxw, wątki te pojawią się w formie opakowanej w [nawiasy kwadratowe]. Zwykłe procesy systemowe zwykle nie pojawiają się w tej formie. Nawiasy kwadratowe oznaczają, że proces nie ma argumentów wiersza poleceń, co zwykle oznacza, że został uruchomiony jako wątek. Na przykład poniższa lista pokazuje wątki jądra w porównaniu do normalnych procesów:

root@darkstar:~# ps xuaw
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
# WĄTKI JĄDRA
root    145 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:00 [watchdogd]
root    146 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:00 [kswapd0]
root    147 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kworker/u9:0]
root    148 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:00 [ecryptfs-kthrea]
# NORMALNE PROCESY
root    777 0.0 0.1 31920 3236 ?    Ss  May28  0:01 /usr/sbin/cron -f
root    383 0.0 0.0 97704 1804 ?    Ss  May28  0:00 /sbin/lvmetad -f
root   1049 0.0 0.3 72296 6360 ?    Ss  May28  0:00 /usr/sbin/sshd -D

Złośliwe oprogramowanie w systemie Linux wykorzystuje różne techniki, aby ukryć się przed wykryciem. Jedną z metod, których używa to próba podszywania się pod wątek jądra – poprzez wyświetlanie procesu w otoczeniu [nawiasów] wokół jego nazwy na liście procesów. W ten sposób administratorzy mogą łatwo przeoczyć złośliwy proces. Jeśli spojrzysz teraz na poniższy wykaz procesów to czy jesteś w stanie jednoznacznie wskazać, który ukrywa się jako wątek jądra?

root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:00 [kthreadd]
root     6 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kworker/0:0H-kb]
root     9 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:07 [ksoftirqd/0]
root    18 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:07 [ksoftirqd/1]
root    20 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kworker/1:0H-kb]
root    24 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:05 [ksoftirqd/2]
root    26 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kworker/2:0H-kb]
root    30 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:07 [ksoftirqd/3]
root    32 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kworker/3:0H-kb]
root    33 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:00 [kdevtmpfs]
root    36 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:00 [kauditd]
root    37 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:01 [khungtaskd]
root    40 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:00 [kcompactd0]
root    41 0.0 0.0   0   0 ?    SN  May28  0:00 [ksmd]
root    42 0.0 0.0   0   0 ?    SN  May28  0:00 [khugepaged]
root    136 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kintegrityd]
root    137 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kblockd]
root    146 0.0 0.0   0   0 ?    S  May28  0:00 [kswapd0]
root    147 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kworker/u9:0]
root    151 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kthrotld]
root    165 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kstrp]
root   23438 0.0 0.0  8068  812 ?    S  20:45  0:00 [kworkerd]
root    254 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kworker/3:1H-kb]
root    256 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kworker/0:1H-kb]
root    304 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kworker/1:1H-kb]
root    314 0.0 0.0   0   0 ?    I<  May28  0:00 [kworker/2:1H-kb]
root   10835 0.0 0.0   0   0 ?    I  11:12  0:09 [kworker/0:2-eve]
root   12935 0.0 0.0   0   0 ?    I  13:57  0:06 [kworker/3:1-eve]
root   13205 0.0 0.0   0   0 ?    I  14:02  0:10 [kworker/1:2-eve]
root   13385 0.0 0.0   0   0 ?    I  14:31  0:00 [kworker/1:1-eve]
root   13490 0.0 0.0   0   0 ?    I  14:40  0:00 [kworker/0:1-eve]
root   13952 0.0 0.0   0   0 ?    I  15:30  0:05 [kworker/2:1-eve]
root   14536 0.0 0.0   0   0 ?    I  18:01  0:00 [kworker/u8:1-ev]
root   14708 0.0 0.0   0   0 ?    I  18:38  0:00 [kworker/3:2-eve]
root   23219 0.0 0.0   0   0 ?    I  20:12  0:00 [kworker/u8:2-ev]
root   23298 0.0 0.0   0   0 ?    I  20:27  0:00 [kworker/u8:0-ev]
root   23364 0.0 0.0   0   0 ?    I  20:44  0:00 [kworker/u8:3-ev]

Teraz, gdy wiesz już, jak wygląda jedna z metod maskowania wątków jądra Linux przygotujmy test, abyś mógł się dowiedzieć, jak go znaleźć za pomocą śledzctwa z poziomu linii poleceń. W naszej symulacji użyjemy polecenia sleep, ponieważ nie spowoduje ono żadnych problemów w systemie:

export PATH=.:$PATH
cp /bin/sleep /tmp/[kworkerd]
cd /tmp
"[kworkerd]" 3600 &

Osobliwe eksportowanie ścieżki dostępu (export PATH=.:$PATH) powoduje, że możemy wykonać plik w katalogu lokalnym bez konieczności umieszczenia przed nim frazy: "./". To sprawia, że tak uruchomiony proces wygląda bardziej “naturalnie”. Kolejnym krokiem jest skopiowanie polecenia sleep do katalogu /tmp i uruchomienie go pod fałszywą nazwą [kworked]. Jako argument wpisujemy 3600 sekund, aby proces zakończył się po godzinie działania testów. Spójrzmy teraz jak wygląda proces [kworkerd], gdy wydamy polecenie ps:

root@darkstar:~# ps auxw | grep '\[k'
# PRAWDZIWY WĄTEK JĄDRA
root   23416 0.0 0.0   0   0 ?    I  20:52  0:00 [kworker/u8:1-ev]
# FAŁSZYWY PROCES
root   23438 0.0 0.0  8068  740 pts/0  S  20:54  0:00 [kworkerd] 3600

Przeprowadźmy teraz wykrywanie zamaskowanych procesów jądra za pomocą map procesów. Metoda ta polega na sprawdzeniu, czy dany proces zawiera wpisy w /proc/$PID/map. W tym miejscu utrzymywana jest lista aktualnie zmapowanych regionów pamięci i uprawnienia dostępu do nich. Dla prawdziwych wątków jądra mapy powinny być puste. Jeśli spojrzymy na tę lokalizację w poszukiwaniu procesu o nazwie w [nawiasach] kwadratowych, ale pokaże on jakiekolwiek wpisy – oznacza to, że nie jest to prawdziwy wątek jądra. Prostym poleceniem, którego należy użyć to: cat /proc/23438/maps, gdzie liczba 23438 jest identyfikatorem procesu [kworkerd], który wygląda podejrzanie:

root@darkstar:~# cat /proc/23438/maps
557186324000-55718632b000 r-xp 00000000 08:02 131850   /tmp/[kworkerd]
55718652b000-55718652c000 r--p 00007000 08:02 131850   /tmp/[kworkerd]
55718652c000-55718652d000 rw-p 00008000 08:02 131850   /tmp/[kworkerd]
5571882f8000-557188319000 rw-p 00000000 00:00 0      [heap]
7fc55c737000-7fc55caac000 r--p 00000000 08:05 393301   /usr/lib/locale/locale-archive
7fc55caac000-7fc55cc93000 r-xp 00000000 08:02 32     /lib/x86_64-linux/libc-2.27.so
7fc55cc93000-7fc55ce93000 ---p 001e7000 08:02 32     /lib/x86_64-linux/libc-2.27.so
7fc55ce93000-7fc55ce97000 r--p 001e7000 08:02 32     /lib/x86_64-linux/libc-2.27.so
7fc55ce97000-7fc55ce99000 rw-p 001eb000 08:02 32     /lib/x86_64-linux/libc-2.27.so
7fc55ce99000-7fc55ce9d000 rw-p 00000000 00:00 0
7fc55ce9d000-7fc55cec4000 r-xp 00000000 08:02 23     /lib/x86_64-linux/ld-2.27.so
7fc55d0b7000-7fc55d0b9000 rw-p 00000000 00:00 0
7fc55d0c4000-7fc55d0c5000 r--p 00027000 08:02 23     /lib/x86_64-linux/ld-2.27.so
7fc55d0c5000-7fc55d0c6000 rw-p 00028000 08:02 23     /lib/x86_64-linux/ld-2.27.so
7fc55d0c6000-7fc55d0c7000 rw-p 00000000 00:00 0
7fffaa2f0000-7fffaa311000 rw-p 00000000 00:00 0      [stack]
7fffaa38c000-7fffaa38f000 r--p 00000000 00:00 0      [vvar]
7fffaa38f000-7fffaa390000 r-xp 00000000 00:00 0      [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0  [vsyscall]

Jeśli chcemy szybko przejrzeć wszystkie systemowe identyfikatory $PID i zobaczyć, które z nich są nazwane w nawiasach, ale mają pliki map – możemy zastosować polecenie:

root@darkstar:~# ps auxw | awk '{print $11,$2}' | grep ^\\[ | awk '{print $2}' \
| xargs -I % sh -c 'echo PID: %; cat /proc/%/maps' 2> /dev/null
PID: 10835
PID: 12935
PID: 13205
PID: 13385
PID: 13952
PID: 14708
PID: 23589
PID: 23609
PID: 23630
PID: 23438
557186324000-55718632b000 r-xp 00000000 08:02 131850   /tmp/[kworkerd]
55718652b000-55718652c000 r--p 00007000 08:02 131850   /tmp/[kworkerd]
55718652c000-55718652d000 rw-p 00008000 08:02 131850   /tmp/[kworkerd]
5571882f8000-557188319000 rw-p 00000000 00:00 0      [heap]
7fc55c737000-7fc55caac000 r--p 00000000 08:05 393301   /usr/lib/locale/locale-archive
7fc55caac000-7fc55cc93000 r-xp 00000000 08:02 32     /lib/x86_64-linux/libc-2.27.so
7fc55cc93000-7fc55ce93000 ---p 001e7000 08:02 32     /lib/x86_64-linux/libc-2.27.so
7fc55ce93000-7fc55ce97000 r--p 001e7000 08:02 32     /lib/x86_64-linux/libc-2.27.so
7fc55ce97000-7fc55ce99000 rw-p 001eb000 08:02 32     /lib/x86_64-linux/libc-2.27.so
7fc55ce99000-7fc55ce9d000 rw-p 00000000 00:00 0
7fc55ce9d000-7fc55cec4000 r-xp 00000000 08:02 23     /lib/x86_64-linux/ld-2.27.so
7fc55d0b7000-7fc55d0b9000 rw-p 00000000 00:00 0
7fc55d0c4000-7fc55d0c5000 r--p 00027000 08:02 23     /lib/x86_64-linux/ld-2.27.so
7fc55d0c5000-7fc55d0c6000 rw-p 00028000 08:02 23     /lib/x86_64-linux/ld-2.27.so
7fc55d0c6000-7fc55d0c7000 rw-p 00000000 00:00 0
7fffaa2f0000-7fffaa311000 rw-p 00000000 00:00 0      [stack]
7fffaa38c000-7fffaa38f000 r--p 00000000 00:00 0      [vvar]
7fffaa38f000-7fffaa390000 r-xp 00000000 00:00 0      [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 --xp 00000000 00:00 0  [vsyscall]
PID: 23873
PID: 29254

Jeśli na liście zobaczymy wpisy w plikach map, gdzie plik binarny zawiera linki do siebie lub bibliotek, których używa – powinniśmy zbadać te przypadki – szczególnie, gdy widzimy podejrzane biblioteki, odniesienia do ukrytych katalogów itp. Na przykład ściezka /tmp/[kworkerd] jest bardzo podejrzanym procesem wartym zbadania. Innym sposobem na zdemaskowanie procesów udających wątki jest sprawdzenie, czy nie posiadają one plików binarnych dołączonych do uruchomionego procesu (/proc/$PID/exe):

root@darkstar:~# ps auxww | awk '{print $11,$2}' | grep ^\\[ | awk '{print $2}' \
| xargs -I % sh -c 'echo PID: %; sha1sum /proc/%/exe' 2> /dev/null
PID: 10835
PID: 12935
PID: 13205
PID: 13385
PID: 13952
PID: 23609
PID: 23630
PID: 23873
PID: 24533
PID: 24624
PID: 24663
PID: 23438
bebcce23072c4d831ce8e2822a0858d6aa813067 /proc/23438/exe
PID: 25080

W przypadku, gdy polecenie zwórci nam skrót, to jest to normalny proces, który próbuje się ukryć i nie jest wątkiem jądra. Prawdziwe wątki jądra nie będą miały linku do pliku binarnego, który je uruchomił. Plik taki możemy szybko skopiować do innej lokalizacji i wykonać jego analizę na specjalnym, wyizolowanym systemie:

cp /proc/23438/exe /mnt/offline/podejrzany_bin

Wartość jego skrótu możemy użyć do sprawdzenia baz danych znanego złośliwego oprogramowania w celu możliwej identyfikacji.

Więcej informacji: Detecting Linux kernel process masquerading with command line forensics

Kategorie K a t e g o r i e : Bezpieczeństwo

Tagi T a g i : , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.