NFsec Logo

Instalacja VirtualBox na OS X z linii poleceń

15/05/2013 w Techblog Brak komentarzy.  (artykuł nr 409, ilość słów: 139)

O

statnio zaistniała potrzeba instalacji VirtualBoksa na Mac OS X Mini, który nie był wyposażony w żaden monitor, klawiaturę czy myszkę – tzw. headless station. Oczywiście instalacja VirtualBoksa z linii poleceń nie jest aż tak wymagająca, jak administracja nim za pomocą poleceń, ale pozwala na szybkie osiągnięcie celu bez jednego kliknięcia:

Pierwszym krokiem jest ściągnięcie najnowszej wersji pakietu (wget pochodzi z MacPorts):

wget http://download.virtualbox.org/4.2.12/VirtualBox-4.2.12-OSX.dmg

Drugim zamontowanie obrazu .dmg w ścieżce /Volumes/VirtualBox:

hdiutil mount VirtualBox-4.2.12-84980-OSX.dmg

Trzecim instalacja pakietu w ścieżce /Applications; dodatkowe narzędzia do linii poleceń zostaną umieszczone w /usr/bin:

sudo installer -pkg /Volumes/VirtualBox/VirtualBox.pkg -target /

Ostatnimi krokami jest odmontowanie obrazu, usunięcie pakietu oraz instalacja VirtualBox Extension Pack:

hdiutil unmount /Volumes/VirtualBox/
rm VirtualBox-4.2.12-84980-OSX.dmg
wget http://download.virtualbox.org/4.2.12/Extension_Pack-4.2.12.vbox-extpack
sudo VBoxManage extpack install
rm Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.12-84980.vbox-extpack

Więcej informacji: VirtualBox Downloads

Kategorie K a t e g o r i e : Techblog

Tagi T a g i : ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.