NFsec Logo

Polecenie strings i niezaufane pliki binarne

05/10/2023 w Bezpieczeństwo Brak komentarzy.  (artykuł nr 874, ilość słów: 410)

P

olecenie ldd nie jest jedynym programem, który miał problemy z bezpieczeństwem jeśli chodzi walidację danych podczas analizy różnych programów. W 2014 roku Michał Zalewski ostrzegał, że wielu użytkowników zajmujących się informatyką śledczą lub innymi dziedzinami bezpieczeństwa informacji ma zwyczaj uruchamiania programu /usr/bin/strings na plikach binarnych pochodzących z internetu. Skoro narzędzie to po prostu skanuje zawartość pliku w poszukiwaniu ciągów znaków, które można wyświetlić na standardowym wyjściu (stdout) to nie powinno narazić użytkownika na jakiekolwiek ryzyko. Otóż program strings jest integralną częścią GNU binutils – zestawu narzędzi specjalizujących się w manipulowaniu formatami plików wykonywalnych przy użyciu biblioteki o nazwie libbfd (Binary File Descriptor Library).

Jak udowodnił lcamtuf funkcja setup_group w źródłowym pliku bfd/elf.c biblioteki libbfd wchodzącej w skład binutils w wersji 2.24 i wcześniejszych posiadała podatność bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik zostałby nakłoniony do analizy programem strings specjalnie spreparowanego pliku, mogłoby to spowodować krach tego narzędzia lub potencjalne wykonanie dowolnego kodu z uprawnieniami użytkownika uruchamiającego proces analizy. Dlatego od wersji 2.26 wydanej 26 stycznia 2014 roku domyślnym wywołaniem strings jest parametr -a, który powoduje skanowanie całego pliku z pominięciem używania biblioteki BFD:

commit 7fac9594c41ab180979bdf5927ff7f7e1d13a9e9
Author: Nick Clifton 
Date:  2014-10-31 10:10:37 +0000

  In response to a public outcry the strings program now 
  defaults to using the --all option which displays text
  from anywhere in the input file(s). The default used 
  to be --data, which only displays text from loadable
  data sections, but this requires the use of the BFD
  library. Since the BFD library almost certainly still
  contains buffer overrun and/or memory corruption bugs,
  and since the strings program is often used to examine
  malicious code, it was decided that the --data option
  option represents a possible security risk.

W celu użycia ponownie biblioteki BPD musimy użyć parametru -d (--data), aby wyświetlić ciągi znaków tylko z zainicjalizowanych i załadowanych sekcji danych w pliku. Może to zmniejszyć ilość śmieciowych danych na wyjściu, ale należy pamiętać, że naraża to także program na wszelkie luki w bezpieczeństwie, które mogą być jeszcze obecne w bibliotece BFD używanej do skanowania i ładowania takich sekcji.

Więcej informacji: PSA: don’t run ‘strings’ on untrusted files (CVE-2014-8485), CVE-2014-8485, Scan the whole file commit

Kategorie K a t e g o r i e : Bezpieczeństwo

Tagi T a g i : , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.