NFsec Logo

Czy bateria naładowała się do końca?

29/07/2009 w Techblog Brak komentarzy.  (artykuł nr 111, ilość słów: 369)

O

prócz sprzętowego sprawdzenia naładowania baterii za pomocą odczytu – aktywności odpowiedniej diody na obudowie komputera, Linux umożliwia bezpośrednie odczytanie wielu parametrów baterii laptopa. Oprócz graficznych nakładek dane dotyczące baterii możemy odczytać za pomocą polecenia:

# cat /proc/acpi/battery/C132/info
present:         yes
design capacity:     4100 mAh
last full capacity:   4018 mAh
battery technology:   rechargeable
design voltage:     14800 mV
design capacity warning: 410 mAh
design capacity low:   0 mAh
capacity granularity 1: 100 mAh
capacity granularity 2: 100 mAh
model number:      Primary
serial number:      30 30 30 30 00 00 00 00
battery type:      4E4F494C
OEM info:         COMPAQ 

Jak widać na listingu, ostatnie ładowanie baterii (last full capacity) w laptopie zostało ukończone w 99%, gdyż cała jej pojemność – 4100 mAh została osiągnięta w stopniu 4018 mAh. W dodatku możemy odczytać inne wartości takie jak: jej napięcie (design voltage); przy jakiej wartości rozładowania baterii system ostrzeże nas by powoli kończyć pracę na laptopie (design capacity warning); czy bateria jest główną czy dodatkową (model number), oraz kto jest producentem baterii (OEM info). Aktualny stan baterii odczytamy poprzez:

# cat /proc/acpi/battery/C132/state
present:         yes
capacity state:     ok
charging state:     charging
present rate:      0 mA
remaining capacity:   2893 mAh
present voltage:     16782 mV

Gdzie podana jest informacja czy bateria aktualnie jest naładowana czy się jeszcze ładuje (charging state); jakie jest aktualne jej napięcie (present voltage), czy jaka pojemność została już naładowana (remaining capacity).

Więcej informacji: Using ACPI

Kategorie K a t e g o r i e : Techblog

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.