NFsec Logo

Aktywacja Numlock

25/11/2009 w Techblog Brak komentarzy.  (artykuł nr 195, ilość słów: 140)

W

celu aktywowania klawiatury numerycznej podczas startu systemu Linux dla dowolnej ilości lokalnych konsol wystarczy do pliku lokalnego demona /etc/rc.d/rc.local dodać następujący skrypt inicjujący aktywację:

# Aktywacja numlocka
for i in 1 2 3 4 5 6; do
/usr/bin/setleds -D +num < /dev/tty${i} > /dev/null
done

Jeśli posiadamy więcej lub mniej niż 6 konsol to wstawiamy odpowiedni ciąg liczb po słowie kluczowym „in” (za zwiększanie / zmniejszanie liczby konsol lokalnych odpowiedzialny jest plik /etc/inittab, w którym znajdują się wpisy dotyczące ilości konsol w trybie wielo-użytkowym (multiuser) np. poprzez opatrzenie znakiem komentarza linii: c5:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty5 linux – redukujemy ilość konsol do 4 analogiczne możemy zwiększyć ich ilość poprzez dodanie kolejnego wpisu, którego wartość jest zwiększona o 1 pod ostatnim wpisem np.: c6:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty5 linux – przez, co zwiększamy ich ilość do 6).

Więcej informacji: www.userlocal.com

Kategorie K a t e g o r i e : Techblog

Tagi T a g i : , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.