NFsec Logo

Flagowe czcionki TTF Windows w Slackware

28/01/2008 w Techblog Brak komentarzy.  (artykuł nr 35, ilość słów: 195)

M

imo, iż system Slackware posiada bardzo duże wyposażenie w czcionki różnej maści, brakuje w nim flagowych czcionek (Arial, Verdana, Times New Roman) pochodzących z systemu Windows. W innych dystrybucjach typu Debian czy Ubuntu sprowadza się to do wydania komendy: apt-get install msttcorefonts. W Slackware jest to trochę bardziej złożony proces…

Na początku należy ściągnąć bazowe czcionki. Microsoft udostępnił je na zasadzie EULA. Istnieje możliwość wyodrębniania poszczególnych czcionek z plików .exe za pomocą programu cabextract – opis oraz źródła tego sposobu możemy znaleźć na stronie corefonts.sf.net. My jednak skorzystamy już z wyodrębnionych czcionek pochodzących z serwisu The Linux Box:

wget http://thelinuxbox.org/downloads/fonts/msttcorefonts.tar.gz
gunzip msttcorefonts.tar.gz
tar -xvf msttcorefonts.tar

Wszystkie wyodrębnione czcionki przenosimy do już istniejącego katalogu czcionek TTF, oraz uaktualniamy indeksy zainstalowanych czcionek:

cd msttcorefonts
mv *.ttf /usr/share/fonts/TTF
cd /usr/share/fonts/TTF
rm fonts.dir
rm fonts.scale
mkfontdir
mkfontscale
fc-cache -f

Możemy upewnić się, że czcionki zostały poprawnie zainstalowane poprzez podgląd odpowiednich plików w katalogu /var/cache/fontconfig. Po tak przeprowadzonej instalacji, należy zrestartować system X11 oraz upewnić się, że w pliku konfiguracyjnym /etc/X11/xorg.conf została uwzględniona ścieżka dostępu do czcionek TTF:

FontPath       "/usr/share/fonts/TTF"

Więcej informacji: The Linux Box

Kategorie K a t e g o r i e : Techblog

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.