NFsec Logo

Czcionki TTF Office 2007 w Slackware

04/02/2008 w Techblog Brak komentarzy.  (artykuł nr 37, ilość słów: 246)

O

prócz czcionek udostępnionych przez Microsoft na zasadzie EULA, możemy także pokusić się o instalację tych znajdujących się w pakiecie Office 2007 oraz samym Windowsie Vista – Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia, oraz Corbel, które zastępują takie klasyki jak: Times New Roman, Arial, Courier New i inne.

Na początku należy z głównej strony Microsoftu ściągnąć pakiet, który udostępni nam wybrane czcionki – może to być PowerPoint Viewer 2007, który jest najmniejszym pakietem dostępnym do ściągnięcia. Oczywiście należy mieć na uwadze notkę Microsoftu:

You may use the fonts that accompany the PowerPoint Viewer only to display and print content from a device running a Microsoft Windows operating system.

Po ściągnięciu pliku .exe za pomocą programu cabextract możemy przystąpić do wyodrębniania i instalacji odpowiednich plików (cabextract w dystrybucji Fedora możemy zainstalować poprzez komendę: yum -y install cabextract, a w Ubuntu apt-get install cabextract):

bash-3.1$ cabextract -F ppviewer.cab PowerPointViewer.exe
Extracting cabinet: PowerPointViewer.exe
   extracting ppvierwer.cab

All done, no errors.

Pozostaje wyodrębnić wszystkie czcionki i przenieść je do już istniejącego katalogu czcionek TTF, oraz uaktualnić indeksy zainstalowanych czcionek:

bash-3.1$ cabextract -F '*.TT?' -d usr/share/fonts/TTF ppviewer.cab 
Extracting cabinet: ppviewer.cab
  extracting CALIBRI.TTF
  extracting CORBEL.TTF
...
cd /usr/share/fonts/TTF
rm fonts.dir
rm fonts.scale
mkfontdir
mkfontscale
fc-cache -fv

Możemy upewnić się, że czcionki zostały poprawnie zainstalowane poprzez podgląd odpowiednich plików w katalogu /var/cache/fontconfig. Po tak przeprowadzonej instalacji, należy zrestartować system X11 oraz upewnić się, że w pliku konfiguracyjnym /etc/X11/xorg.conf została uwzględniona ścieżka dostępu do czcionek TTF:

FontPath       "/usr/share/fonts/TTF"

Więcej informacji: OpenOffice.org Ninja

Kategorie K a t e g o r i e : Techblog

Tagi T a g i : , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.