NFsec Logo

Graficzna reprezentacja nawiązanych połączeń per host

06/09/2012 w CmdLineFu Brak komentarzy.  (artykuł nr 368, ilość słów: 45)

Polecenie wyświetla ilość („*”) nawiązanych połączeń per host:

netstat -an | grep ESTABLISHED | awk '{print $5}' | awk -F: '{print $1}' | sort | uniq -c | awk '{ printf("%s\t%s\t",$2,$1) ; for (i = 0; i < $1; i++) {printf("*")}; print "" }'

Kategorie K a t e g o r i e : CmdLineFu

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.