NFsec Logo

Co tak rzeźbi po dysku?

05/09/2012 w Administracja, Debug Brak komentarzy.  (artykuł nr 367, ilość słów: 892)

U

tylizację wybranego dysku w systemie Linux możemy obserwować za pomocą narzędzia iostat. Niestety dostarcza ono tylko ogólnych informacji na temat zapisów i odczytów z dysku z dokładnością, co do partycji. Gorzej jeśli interesuje nas konkretny użytkownik lub daemon, który powoduje konkretną aktywność. Warto wtedy skorzystać z inotify-tools

Inotify-tools jest biblioteką C oraz zestawem narzędzi dla Linuksa dających prosty interfejs dla podsystemu inotify. Dzięki temu zestaw oferowanych programów może zostać użyty do monitorowana wybranych zdarzeń zachodzących w systemie plików. Na przykład na partycji /dev/sda7 przez użytkownika user zostanie odpalone specjalnie polecenie generujące obciążenie dysku:

dd if=/dev/zero of=/home/user/output.img bs=8k count=256k

W drugiej konsoli administrator zauważa wysoką utylizację dysku spowodowaną zapisem:

[root@darkstar ~]# iostat 2 /dev/sda
Linux 2.6.32-279.1.1.el6.i686 (darkstar) 	03.09.2012 	_i686_	(2 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
     30,53  0,51  24,43  33,59  0,00  10,94

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda       183,50     0,00  179820,00     0   359640

Sprawdza dokładnie, na której partycji jest największa aktywność:

[root@darkstar ~]# iostat 2 -p /dev/sda
Linux 2.6.32-279.1.1.el6.i686 (darkstar) 	03.09.2012 	_i686_	(2 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0,00  0,76  23,16  64,38  0,00  11,70

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda       178,00     0,00  180240,00     0   360480
sda1       0,00     0,00     0,00     0     0
sda2       0,00     0,00     0,00     0     0
sda3       0,00     0,00     0,00     0     0
sda4       0,00     0,00     0,00     0     0
sda5       2,00     0,00    16,00     0     32
sda6       0,00     0,00     0,00     0     0
sda7      176,00     0,00  180224,00     0   360448
sda8       0,00     0,00     0,00     0     0

I dzięki narzędziu inotifywatch z pakietu inotify-tools ustawia rekursywny nasłuch na katalog /home, który odpowiada partycji /dev/sda7:

[root@darkstar ~]# inotifywait -m -r --format '%:e %f' /home
Setting up watches. Beware: since -r was given, this may take a while!
MODIFY output.img
...
MODIFY output.img

Teraz wystarczy znaleźć namierzony plik:

[root@darkstar ~]# find /home -name output.img
/home/user/output.img

Jeśli w systemie występuje więcej niż jedno źródło obciążenia – możemy skorzystać z inotifywatch, które w określonym przedziale czasu (60 sekund) przestawi statystyki dla wybranych metod (w poniższym przykładzie: access, modify):

[root@darkstar ~]# inotifywatch -v -e access -e modify -t 60 -r /home
Establishing watches...
Setting up watch(es) on /home
OK, /home is now being watched.
Total of 23 watches.
Finished establishing watches, now collecting statistics.
Will listen for events for 60 seconds.
total modify filename
436832 436832 /home/user1/
225527 225527 /home/user2/

Więcej informacji: man inotifywatch, man inotifywait

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja, Debug

Tagi T a g i : , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.