NFsec Logo

CentOS 6 – /lib/security/pam_fprintd.so

05/09/2011 w Debug Brak komentarzy.  (artykuł nr 323, ilość słów: 121)

J

eśli w logu systemowym /var/log/secure podczas logowania się użytkowników do systemu otrzymujemy informację związaną z błędami w konfiguracji PAM, a dokładniej – związaną z modułem czytnika linii papilarnych:

Sep  5 19:35:17 stardust su: PAM unable to dlopen(/lib/security/pam_fprintd.so):
/lib/security/pam_fprintd.so: nie można otworzyć pliku obiektu dzielonego:
Nie ma takiego pliku ani katalogu
---
Sep  5 19:35:17 stardust su: PAM unable to dlopen(/lib64/security/pam_fprintd.so):
/lib64/security/pam_fprintd.so: cannot open shared object file:
No such file or directory

Którego nie posiadamy – wystarczy wydać polecenie:

authconfig --disablefingerprint --update

W celu wyłączenia tego rodzaju metody uwierzytelniania. Jeśli jednak posiadamy taki czytnik i jesteśmy zainteresowani jego obsługą – w takim wypadku wystarczy zainstalować odpowiedni moduł:

yum install fprintd-pam

Więcej informacji: fprint

Kategorie K a t e g o r i e : Debug

Tagi T a g i : , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.