NFsec Logo

Mergowanie logów z różnych serwerów Apache

07/09/2011 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 324, ilość słów: 143)

W

przypadku obsługi strony przez kilka serwerów WWW, występuje problem z zbieraniem dokładnych danych do statystyk ze względu na fakt, że każdy z serwerów zapełnia swój access_log. Oczywiście analiza logów każdego hosta z osobna nie ma sensu – dlatego najlepszym rozwiązaniem jest ściąganie logów na jeden wybrany serwer, ich scalenie i dopiero wykorzystanie narzędzi generujących statystyki np. Webalizer lub AWstats.

Do tego zadania możemy wykorzystać narzędzie napisane w języku Perl – wchodzące w skład pakietu AWstats: logresolvemerge.pl, które potrafi z kilku logów serwera WWW stworzyć jeden spójny plik gotowy do dalszego parsowania. Załóżmy, że w katalogu /logs/www_logs/ umieszczone są dwa duże pliki access_log z różnych serwerów WWW:

access_log_srv01
access_log_srv02

W celu ich scalenia wystarczy wywołać polecenie:

./logresolvemerge.pl /logs/www_logs/access_log_srv* > access_log_stats

Więcej informacji: AWStats logfile analyzer 7.0 Documentation

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.