NFsec Logo

Przynależność użytkowników do grupy

14/06/2009 w Hacks & Scripts Brak komentarzy.  (artykuł nr 72, ilość słów: 157)

S

earchgroupuser jest skryptem służącym do wyświetlania użytkowników należących do wybranej grupy systemowej. Autorem skryptu jest użytkownik drunna, z forum Linux Questions. Prezentuje on po kolei: 0) nazwę grupy, 1) id grupy, 2) użytkowników odczytanych z /etc/group, 3) użytkowników odczytanych z /etc/passwd:

#!/bin/bash

srchGroup="$1"

for thisLine in "`grep "^${srchGroup}:" /etc/group`"
do
  grpNumber="`echo ${thisLine} | cut -d":" -f3`"
  grpUsers="`echo ${thisLine} | cut -d":" -f4 | sed 's/,/ /g'`"
done

pwdUsers="`awk -F":" '$4 ~ /'${grpNumber}'/ { printf("%s ",$1) }' /etc/passwd`"

echo "0. Grupa: ${srchGroup}"
echo "1. Id grupy: ${grpNumber}"
echo "2. Użytkownicy z /etc/group: ${grpUsers}"
echo "3. Użytkownicy z /etc/passwd: ${pwdUsers}"
echo "Wszyscy użytkownicy: ${grpUsers} ${pwdUsers}"

W praktyce wygląda to tak:

# searchusergroup users
0. Grupa: users
1. Id grupy: 100
2. Użytkownicy z /etc/group: user1 user2
3. Użytkownicy z /etc/passwd: games tinydns dnslog syncdns dnscache
Wszyscy użytkownicy: user1 user2 games tinydns dnslog syncdns dnscache

Skrypt wystarczy zapisać do pliku searchgroupuser i umieścić w katalogu /bin, /usr/bin lub /usr/local/bin.

Więcej informacji: Linux Questions

Kategorie K a t e g o r i e : Hacks & Scripts

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.